fbpx Счетоводител или юрист? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Счетоводител или юрист?

Счетоводител или юрист?

Това е честа „дилема“, която отдавна следва да е напуснала съзнанието на мениджъра. Изкушението да се спести някой и друг лев и да се намалят разходите, много пъти спохождат представителите особено на дребния и средния бизнес, където средствата по дефиниция са ограничени. За съжаление, разпространена практика е, на счетоводителя да бъде възлагана и правна работа – изготвянето „за 5 минути“ на „типово договорче“, участие в търговски преговори, анализиране на сложни правни казуси и т.н.

Това може би е продължение на напълно погрешното и архаично патриархално разбиране, възпитавано дълго в българското общество, за универсалност на личността и за това, как всеки трябва да разбира и да може всичко. Може би е резултат от неглижирането и подценяването на юридическия труд? Или последица от надценяването на образа на „всеможещия“ счетоводител? Каквато и да е причината, често мрачните последици говорят сами за себе си. Уви, в такъв момент, възможностите за адекватна реакция са силно ограничени и най-често се свеждат единствено до минимизиране на щетите.

Затова оставете всеки да върши своята работа. Не очаквайте от електротехника да бъде астронавт, от математика – артист, от счетоводителя – юрист. В противен случай, не ви очаква нищо добро!

Принципът на най-малкото съпротивление

Понякога юристите са твърде честолюбиви и влагат в работата си личностно отношение, което би могло да попречи на отношенията с администрацията, публичната власт и останалите участници в гражданския оборот. В израз на амбицията и желанието да се докаже пред мениджъра си, юристът често се опитва да наложи не особено важни и необходими позиции в дадени правоотношения. Дори да е ясно, че насрещната страна не е права, понякога е по-добре да се отстъпи, за да се постигне конкретен икономически резултат. Желанието за налагане и непременно обжалване на неправомерни действия или включването на договорни клаузи, които не са нужни на всяка цена, вреди на интересите на търговците.