fbpx Schneider Electric: нужно е незабавно преосмисляне на инвестиционните приоритети | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Schneider Electric: нужно е незабавно преосмисляне на инвестиционните приоритети

Schneider Electric представя нова рамка за сгради, устойчиви в бъдещето, разработена съвместно със Световния икономически форум (СИФ) с цел ускоряване на инвестициите, необходими за създаването на по-зелена градска среда

Сценариите, изготвени от Института за изследване на устойчивостта на Schneider, сочат, че стимулирането на преход, задвижван от търсенето, е единственият вариант, при който емисиите ще намалеят достатъчно бързо, за да се ограничи глобалното затопляне до 1,5 градуса. В Давос изследователският институт представя своята електронна книга "Към климатично неутрални сгради"; практически насоки в търсене на начини за изход от задънената улица, в която се намира цикълът на търсенето и предлагането. Ето някои основни изводи:

- Само 1-1,5% от сградния фонд в Европа се обновява всяка година. Нивата на обновяване трябва да достигнат 3% годишно, за да се изпълнят ангажиментите от Париж.

- Финансирането остава най-голямата пречка пред инвестициите в устойчиви сгради, но вложенията в технологии за декарбонизация, дигитални и градски екосистемни услуги увеличават максимално ползите за всички заинтересовани страни.

- Технологиите за енергийна ефективност предоставят значителни възможности за намаляване на потреблението на енергия, които варират от 10 до 60% в зависимост от географските дадености и качеството на съществуващите активи.

В унисон с този подход Schneider Electric също така обяви създаването на 2500 зелени работни места в света, за да подпомогне ускоряването на действията по климата във всички аспекти на икономиката. Работните места, основно в сферата на услугите по места, ще се съсредоточат върху подпомагането на клиентите на Schneider да дигитализират и декарбонизират съоръженията, модернизирането на активите чрез насърчаване на подход за устойчива и кръгова икономика и предоставяне на консултации относно стратегии за устойчивост.

- Решенията за цифрова енергийна ефективност водят до 20-30% намаляване на въглеродните емисии в сградния фонд, като осигуряват високо конкурентна възвръщаемост и спестяване на разходи за потребителите: средно значително под 8 години.