fbpx Съдбата на зона „Рила Буфер” отново отложена | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Съдбата на зона „Рила Буфер” отново отложена

Министерство на околната среда и водите отново отложи решението за обявяване на нова зона „Рила Буфер” от европейската екологична мрежа Натура 2000 около Национален парк Рила. Това се случва за втори път от октомври 2010 г. насам, припомнят от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”. В „Рила Буфер” са концентрирани няколко проекта за нови ски зони като „Супер Боровец”, „Искровете-Мальовица”, „Картала”, „Трещеник”.

Това стана на днешното заседание на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) по предложение на председателя му Евдокия Манева, заместник министър на околната среда и водите. Според Манева липсва на консенсус по границите на тази зона от Натура 2000 и голям обществен натиск, при който не било допустимо да се вземат решения. В хода на дискусията обаче стана ясно, че всъщност липсата на съгласие е между МОСВ от една страна и БАН и неправителствените организации от друга, тъй като и БАН, и и неправителствените организации застъпиха едни и същи твърдения и заявиха, че помежду си нямат разминавания за зона „Рила Буфер”.

Зам-министър Манева ще предложи на министъра на околната среда и водите Нона Караджова да свика работна група, която да работи по достигане на един, приет от всички, вариант. Абсолютно същото беше и решението на заседанието на НСБР през октомври 2010 г. Тогава също беше създадена работна група, която да стигне до консенсус.

Съгласно европейските директиви правителството трябва да опазва една предложена зона от Натура 2000 все едно тя вече е част от екологичната мрежа и да не допуска нейното унищожение, докато тече процесът по обявяването й. Мрежата Натура 2000 се изгражда изцяло по научни критерии според местообитанията на редки и застрашени растителни и животински видове, описани в две европейски директиви – за местообитанията и за птиците.

На днешното заседание на НСБР бяха приети единодушно следните зони по Директивата за птиците или техни разширения: „Рилски манастир”, „Българка” и „Централен Балкан Буфер” и „Западни Родопи”.

Зоната по директивата за хабитатите „Вардим” също се прие единодушно.

Зоните по директивата за птиците „Ломовете” (разширение) и „Пирин Буфер” (нова зона) се приеха по предложенията и границите, предложени на БАН. Българско дружество за защита на птиците, част от коалицията „За да остане природа в България” има възражения, свързани с недостатъчност на териториите за определени видове в тези зони.

С тези нови зони по Директивата за птиците площта от България в мрежата Натура 2000 няма да се увеличи значимо, тъй като повечето площи са вече част от мрежата, но по Директивата за местообитанията.