fbpx Сдружението на брокерите срещу новия закон в бранша | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сдружението на брокерите срещу новия закон в бранша

Националното „Сдружение брокери на имоти” внесе петиция в Парламента, свързана с рестриктивния законопроект за регулиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти. Според тях законопроектът ще монополизира пазара на недвижими имоти, резултат от което ще бъде унищожаване на малкия и средния бизнес в бранша. В страната има регистрирани над 20 000 брокера и 2000 агенции.

В Петицията се изразява несъгласие най-вече със създаването на частна браншова структура, наречена Камара на брокерите. Законопроектът предвижда тази частна структура да контролира и глобява. Така чрез нея ще се извличат огромни печалби за сметка на останалите заети в бранша (над 20 000 брокери) под формата на различни такси и глоби. Основната цел на новия законопроект е да се монополизира пазара в сектор/бранш „Недвижими имоти”.
Според членовете на сдружението този закон предвижда да се ограничи конкуренцията в бранша и да се акумулират големи средства чрез силата на закона и различни мерки, задължения, такси, проверки и контрол, насочени към извличане на печалба за собствениците на частната Камара на брокерите.

„Сдружение брокери на имоти” предлата да се създаде държавен национален регистър на брокерите, а не собственост на камара на брокерите. Вписванията в Регистъра да се извършват от държавни служители към Агенция по вписванията или към друг държавен орган, на основания посочени в специален Закон, а не от 7 брокери – конкуренти
Санкциите за неизпълнение на задълженията на брокерите да се налагат само от българските съдилища, а не от комисия от професионална етика към камарата. Професионалните обучения на брокери да се осъществяват по реда на Закона за професионалното обучение и образование в свободно избрано от всеки брокер учебно заведение, а не по програма и в учебно заведение, определени от камарата. Държавата да не делегира правомощия по администриране на бранш недвижими имоти на частна структура (камара), както не е делегирала такива по отношение на Търговския регистър, в който се вписват търговците.