fbpx Седем инструмента ще финансират иновациите и технологичното преструктуриране на българската икономика | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Седем инструмента ще финансират иновациите и технологичното преструктуриране на българската икономика

Със седем инструмента могат да се финансира иновациите и технологичното преструктуриране на българската икономика. Това заяви заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров при откриването на конференция „Иновации и технологии“.

Той подчерта, че през месец февруари сме подписали първия договор по програмата „ЕВРОСТАРС“ с българската фирма „Ай Ен Джи – Технолоджи”. Проектът на тази фирма е класиран в международна конкуренция измежду повече от 500 проекта. Това показва, че българските фирми имат иновационен потенциал и могат успешно да се конкурират и да излизат на пазара с нови продукти и услуги.

МИЕ работи и по още една схема в областта на иновациите, това е така наречената ваучерна схема – финансова схема за трансфер на знания към предприятията. Чрез тази схема държавата финансира помощта, която изследователски организации от целия Европейски съюз оказват на малките и средните български фирми. Администрирането на схемата е изключително просто и реакцията на бизнеса през 2008 г. беше изцяло позитивна. За съжаление тази добра практика не е била доразвита през 2009 и следващите години и едва сега ще се приложи отново. Също така е насочено вниманието към насърчаване създаването на нови фирми на българските студенти, финансиране пребиваването на български фирми във високотехнологичен инкубатор в САЩ, както и финансиране участието на български фирми в съвместните технологични платформи, организирани от ЕС, и други.

Темата „иновации“ е във фокуса и на разработваната Иновационна стратегия за интелигентна специализация. В момента в Закона за бюджета за 2014 г. са предвидени до 20 милиона лева за програми за развитие на иновации. Ето я разликата с бюджета през 2013 г., когато в националния бюджет за иновации не е била предвидена и една стотинка, акцентира зам.-министърът. На 15 януари бяха отделени 10 милиона лева за дейността на Националния иновационен фонд през 2014 г., като близо 6 милиона лева от тях са предвидени за финансиране на нови проекти на българските фирми, 2 милиона лева са за вече сключените договори по Шестата конкурсна сесия и по 1 милион лева са предвидени за участието на български фирми в международните програми „ЕВРИКА“ и „ЕВРОСТАРС“.