fbpx Седем технологични профили могат да привлекат инвестиции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Седем технологични профили могат да привлекат инвестиции

Регионалните политики трябва да станат работещи и да бъдат водещи по отношение на инвестиционния процес и икономическото развитие, това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, която заедно със Стамен Янев изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции представи стратегически анализ и концепция за привличане на инвеститори, изготвен от БАИ. „Инвестиционния процес е сложен и изисква дългосрочно планиране, бизнес средата, бизнес климатът и икономическите процеси са свързани не само с националните политики, но и с изпълнението на регионално ниво“, каза Везиева.

Концепцията за привличане на инвестиции предвижда фокусиране и подбор на приоритетни отрасли, страни и компании, изготвяне на профил на преките чуждестранни инвестиции, създаване на целенасочен маркетинг, както и изграждане на интегрирана стопанска мрежа между български и чуждестранни инвеститори, обясни заместник-министърът. Тя посочи, че от анализа, който е направен в БАИ са извадени седем технологични профили, в които има реален потенциал за инвестиции. Седемте сектора са: производство на компютърна техника, на електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химия, изделия от каучук и пластмаса, хранително-вкусова промишленост. „Тези дейности се вписват изцяло и в четирите тематични области на Стратегията за интелигентна специализация“, допълни тя.

Като силни страни за привличане на инвеститори в тези седем технологични сектора зам.-министърът на икономиката изтъкна традициите в тези браншове, добрата възвръщаемост на капитала, наличието на изградена образователна структура, включително и за професионално обучение, ниските производствени разходи, експортната насоченост, изпреварващият ръст на българския износ, както и развитата подизпълнителска дейност на малките и средни предприятия.

Везиева посочи, че агенцията за инвестиции ще работи в тясна връзка и сътрудничество с регионите. „Областите са определили в какви сектори искат да се развиват и посочените от тях конкретни проекти и обекти ще се промотират при изявен интерес от страна на инвеститори“, обяви тя.

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции г-н Стамен Янев обяви като приоритет на Агенцията привличането на инвеститори във високотехнологични индустрии и в полза на регионалните политики за развитие. “България ще се представя пред света като високотехнологичен хъб между Изтока и Запада“, заяви той.

От началото на годината досега са сертифицирани като приоритетни 9 проекта, инвестициите в които ще доведат до разкриването на над 3 хил. нови работни места, а до края на годината целта е да се сертифицират двойно повече спрямо миналата година – т.е. поне 24 проекта. „Подадените към момента заявления в агенцията са 19 и предвиждат създаване на около 6 хил. нови работни места, като се очертава да има още кандидати“, каза още Янев.