fbpx Сертификатът за владеене на чужд език | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сертификатът за владеене на чужд език


Две са основните причини за засиления интерес към сертификатните езикови изпити. Първата е желанието за висше образование в чужбина, а втората - възможностите за работа извън
страната.
Днес на учащите все по-често им се налага да демонстрират нивото на езиковите си познания, а това става чрез полагане на международно признати сертификатни изпити.
Хегемонията на английския език

Няма спор, че сертификатните изпити по английски език са най-многобройни. Над 900 000 души от цял свят полагат всяка година тестовете IELTS (International English Language Testing System) и TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Те са необходимо условие за прием в колежите и университетите в Обединено Кралство Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Ирландия.
Освен тези изпити съществуват и други - Trinity и Pitman, както и тестовете, които се организират от Съюза за оценяване и квалификации (Assessment and Qualifications Alliance).
Изпитите на Кеймбридж са сред най-популярните на пазара, като този за Първи сертификат (FCE) е един от най-широко признатите в големите европейски страни и най-вече в Испания.
Търсенето на подготвителни курсове за такива изпити се обяснява с факта, че владеенето на английски език става все по-важно за професионалната реализация.
Желанието за полагане на различните изпити зависи от това кой от тях се признава в определената страна.
В Чехия например най-популярни са сертификатните тестове на Кеймбридж. В Русия обаче се търси предимно Pitman, тъй като той масово се признава от работодателите в региона.
Учебните заведения в различните страни
непрекъснато привличат интереса на чуждестранните студенти. От това се определя и търсенето на сертификатни изпити. Така в Нова Зеландия много от обучаващите се европейци са издържали тестовете на Кеймбридж, но тъй като тестът ESOL се изисква за прием във всички университети в Нова Зеландия и Австралия, той е и най-търсеният там.
Академична мотивация
На по-високо езиково ниво учащите се интересуват от IELTS, тъй като той се изисква за прием във висшите учебни заведения на
Великобритания.
Стремежът за академичен прием не винаги е основен мотив за полагане на този изпит. Много работодатели го признават, защото има репутация на изпит с "по-академичен" характер. В същото време запознати с двете системи признават, че тестовете на Кеймбридж са по-добър критерий за проверка на езиковите познания по английски, но IELTS е по-популярен
С разрастването на международния пазар и повишаването на мобилността в образованието нараства и търсенето на подготвителни курсове и сертификатни изпити за академичен прием. Увеличеният интерес към университетското образование в САЩ и Канада е един от основните фактори, които влияят в тази насока. Същевременно много от кандидатите за висше образование в тези страни се насочват към подготвителни курсове, които се организират в родните им страни, с цел да спестят средства. Увеличеното предлагане на възможности за подготовка за TOEFL и IELTS в много специализирани центрове по света води до спад в записванията за тези изпити в чужбина.
Възходът на TOEIC
Според статистиката на Центъра за образователни тестове (ETS), който администрира
TOEFL, около 700 000 души се явяват на изпита всяка година. След събитията от 11 септември 2001 г., желаещите намаляват.
В Нова Зеландия някои центрове вече не предлагат подготовка за този изпит поради неголемия интерес.
Вместо него много центрове включват в програмите си подготвителни курсове за TOEIC, тъй като работодателите го приемат, особено тези в Корея и Япония.
В Ирландия също все повече възрастни и младежи се явяват на този тест, докато изпитите на Trinity са най-популярни сред по-малките ученици.
TOEIC е особено полезен и предпочитан при кандидатстване за работа, тъй като в сертификата, който се издава при успешно издържан изпит, се посочват конкретни езикови умения. Много от големите компании в Европа и най-вече във Франция изискват от кандидатите за работа такъв сертификат, тъй като с него се доказват познанията по английски.
Съществуват и изпити, предназначени за професионалисти в областта на бизнеса, като например този на Търговската и индустриална камара (Chamber of Industry and Commerce). Те обаче представляват интерес по-скоро за студенти без трудов стаж, които се стремят да повишат шансовете си за професионална реализация в областта на бизнеса, отколкото за онези, които вече работят по специалността си. Клиентите на езиковите центрове, които се интересуват от курсове по бизнес английски, целят по-скоро задълбочаване на езиковите познания в специализирани области, отколкото получаването на сертификат.
Други езици
Въпреки че английският език остава хегемон на пазара, търсенето на възможности за полагане на сертификатни изпити по други езици също нараства. Все повече ученици и студенти се явяват на такива тестове на средно ниво и за напреднали, тъй като работодателите по цял свят ги ценят.
Изискванията за владеене на няколко чужди езика от учащите и работещите в рамките на Европейския съюз (ЕС) предизвикват и засилено търсене на сертификатни изпити. Жителите на страните, на които предстои да се присъединят към съюза, не могат да разчитат единствено на познанията си по основните европейски езици. Необходимо е да притежават официален документ, който да се признава навсякъде в Европа.
Увеличаването на броя на хората, които полагат сертификатни изпити, не е само при европейските езици
През 2002 г. на HSK - изпита по китайски език - са се явили около 144 000 кандидати. Интересът към него е заради желанието за работа в Китай, което от своя страна се свързва с присъединяването на Китай към Световната търговка организация през 2002 г.
Във Франция и Италия обаче търсенето на езикови сертификатни изпити и подготвителни курсове за тях не е голямо. Основните тестове за френски език са Delf и Dalf (вторият се изисква за академичен прием). В Италия изпитът Cils се държи предимно от имигранти, които искат да работят в страната.
Немският език се търси
В Германия около 30% от участниците в курсове по немски език полагат изпити в края на курса. Най-популярните тестове са PWD, ZdfB (изпити за бизнес немски), DSH и TestDaF. Последните два са доказателство за владеене на немски език за прием в германските университети. Те стават все по-търсени, тъй като висшето образование в Германия е безплатно.
В Австрия също се увеличава интересът към ODS диплома, която е необходимо условие за прием в австрийските университети. Във Виена Kozepfok е официалният унгарски държавен изпит по чужди езици. Ако кандидат-студентът се представи добре на него, получава допълнителни точки, които увеличават шансовете му за прием в университет. Това означава, че полагането на този изпит е практически задължително.

За контакти:
1000 София, ул. "Ген. Паренсов” №33
тел.: 02/981 22 31, 988 04 02, 0888/73 70 76