Ще изграждаме система за предупреждения от пожари в горите

България ще изгради система за ранни предупреждения от пожари в горите. Системата е електронна и е базирана на термични датчици, които се разполагат в горските територии. При възникването на пожар датчиците предават информацията веднага на горските служители и пожарната. По този начин се реагира в зародиш преди да започне същинския и видим пожар, каза министърът. Обсъжда се съвместно с Гърция да бъде направена единна система в пограничните райони на Рила, Пирин и Родопите за преждевременно алармиране на службите при възникване на пожари.
Предстои да стартира пилотен проект на територията на някое държавно горско предприятие. Инвестицията е дългосрочна и е в рамките от 500 000 до 1 млн. лв. Тя ще се избие много бързо, защото загубите при един пожар са много повече. Щетите трудно могат да се изчислят и са почти безценни, тъй като освен дървесина се унищожава биоразнобразие и животински свят, заяви министърът.
Статистиката за миналата година показва, че са регистрирани 222 пожара в горите, от които 30% са възникнали вследствие на небрежно отношение на хората. Само от началото на тази година до момента са регистрирани 240 пожара. Тревожно е, че се увеличава процента на възникване от небрежно отношение на хората на 69%, отбеляза министърът. Именно затова е необходима подобна система, която да хваща пожарите в зародиш, допълни той. Контролът през летните месеци също ще бъде засилен. В проверките ще се включат освен горските служители, пожарната и жандармерията.

Facebook comments