Ще изграждат завод за рециклиране на отпадъци край Созопол

В Созопол ще започне изграждането на завод за рециклиране на битови отпадъци, който ще бъде построен на територията на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол”, което се намира в землището на с. Равадиново.
С докладна записка кметът на община Созопол поиска принципното съгласие на общинските съветници за изграждането на екопроизводството, заради което се налага промяна на комплексното разрешение за експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

Мотивите на градоначалникът са ,че в Регоналното депо ще бъде направена реформа, като се изгради съоръжение за първично рециклиране на отпадъка и неговото разделяне,последващо с изгаряне на отпадъка, който не може да се ползва.Това налага и издаването на ново разрешение за експлоатация, защото ще бъде реализирана и нова дейност. Изграждането на екологичното производство е съгласувано с МОСВ, като по закон община Созопол е длъжна да направи рециклираща инсталация, която трябва да бъде изградена след 2015 г.

Стойността на подобна инсталация е около 25 млн. лв. Към момента интерес към изграждането на рециклиращата инсталация е заявило българо-руско дружество, което е провело вече разговори с МОСВ. Дружеството има опит в изграждането на заводи за рециклиране. То има зад гърба си изградени такива в Румъния и Гърция. Ако всичко върви в рамките на нормалното се предполага, че заводът ще бъде готов за 6 месеца. Работните места, които се предвиждат да се открият са около 20 човека, като през летния сезон работните места ще се увеличават. В момента, в който се изгради рециклиращата инсталация община Созопол ще преустанови плащането на регионалните такси за депониране на отпадъците. В момента тези такси се заплащат в МОСВ като една част от тях отива за изграждането на рециклираща инсталация след 2015 г., а другата част от тях са предвидени за затваряне на Регионалното депо след изчерпване на капацитета му.

Facebook comments