fbpx Ще откриват 20 нови търговски мисии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще откриват 20 нови търговски мисии

През 2014 г. се предвижда разкриването на нови 20 търговски мисии в ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Северен Ирак (гр. Ербил), Алжир, Тунис, Гана, Ангола, Индонезия, Тайланд, Малайзия, Пакистан, Армения, Туркменистан, Монголия, САЩ (гр. Чикаго), Унгария и Кипър. Правителството одобри допълнителни 2 млн. лв. за финансовото осигуряване на издръжката и откриването на новите служби по търговско-икономическите въпроси (СТИВ).

Основните функции на служителите в СТИВ са свързани с подпомагане на българския бизнес при намирането на партньори за реализация на стоки и услуги, привличане на инвестиции, увеличаване на броя на туристите в България, популяризиране предимствата на българската икономика и на страната ни като бизнес дестинация. Редица компании и водещи бизнес организации в страната дават положителна оценка като цяло за работата на СТИВ и активното им сътрудничество с бизнеса.

Анализите сочат силно положителна тенденция на ръста на износа към трети страни. Окончателните данни за 2013 г. показват увеличен темп на ръст и за страните от ЕС – износът за тях нараства с 9,1%, докато за трети страни – с 3,5 %. Запазват се положителните тенденции за ръст към пазарите на Азия и арабските страни – ръстът на износа към Азия се увеличава изпреварващо с 20%, а към арабските страни – с 40,9 %.

Анализите на Европейската комисия сочат, че 90% от глобалния икономически ръст в следващите 10-15 години ще бъде генериран в страните извън ЕС, като само на Китай ще се пада около 1/3 от очакваното увеличение.

За 2013 г. се запазват положителните тенденции при износа, който достига 2,566 млрд. евро (увеличение с около 470 млн. евро), а вносът е 1,886 млрд. евро (увеличение с 86 млн. евро). Водещи търговски партньори на България в Азия са Китай, Сингапур, Република Корея, Индия и Япония. Освен с бърз икономически растеж и ръст на инвестициите, страните от Азия привличат като пазар с голямо потребление и нарастваща покупателна способност на населението. Те са основни вносители на суровини, селскостопанска и хранителна продукция и генерират значителен туристопоток.

През 2013 г. износът ни за арабските страни достигна 1,367 млрд. евро – ръст от 396 млн. евро спрямо предната година. За това увеличение допринесоха редица официални посещения, бизнес форуми и участия в международни изложения в държави като Катар, ОАЕ, Кувейт, Саудитска Арабия, Ирак, Ливан, Мароко, Тунис, Алжир и др. Българският износ към арабските страни е насочен основно към Ирак, Египет, ОАЕ, Саудитска Арабия, Тунис, Ливан, Алжир, Йордания, Мароко.

Към момента МИЕ има 61 дългосрочно командировани служители в СТИВ. Службите са позиционирани в 44 страни, от които 22 са в Европа, 7 – в страните от ОНД и Кавказ, и 15 – в страни в Азия, Америка, Близкия изток и Северна Африка.