Ще продължи ли възходящата тенденция на заемане на работни места?

Компанията за човешки ресурси, Антал Интернешънъл, която има представителство в България, стартира своето проучване “Global Snapshot", което се извършва в целия свят на всяко тримесечие. Задаваните въпроси са еднакви всяко тримесечие, за да се идентифицират твърди показатели. Анкети-раните отбелязват каква е настоящата ситуация в компаниите им –дали наемат или освобождават работници и какви са предстоящите им планове за следващо тримесечие. Участниците от България в последното издание на проучването са 170. Най-голям брой отговори има от секторите производство; банки, финанси, инвестиции; бизнес услуги. 47% от българските фирми заявяват през второто тримесечие, че са в момент на наемане на кадри в сравнение с 41% в последния доклад през януари. През октомври ще стане ясно дали са запазва възходящата тенденция на заемане на работни места.