fbpx Shkolo.bg с нова платформа – "Виртуална класна стая“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Shkolo.bg с нова платформа – "Виртуална класна стая“

Разработената от Shkolo.bg нова платформа – "Виртуална класна стая“, е една от трите официално одобрени от МОН за обучение в електронна среда. Първоначално e създадена като модул към електронния дневник, а днес вече е самостоятелна усъвършенствана платформа. Виртуалната класна стая е разработена изцяло по препоръки на директори и учители, така че да отразява в максимална степен техните нужди и да е пригодена към спецификата на българския учебен процес. Друго предимство на платформата е, че е напълно интегрирана с електронния дневник, като данните се прехвърлят директно. Платформата е изцяло на български език, има лесна и бърза навигация, и на практика съчетава в едно всичко необходимо за онлайн обучение от разстояние.

Освен това, Виртуалната класна стая дава много възможности по отношение на комуникацията както с учениците, така и с техните родители, опции за провеждане на индивидуални родителски срещи, за създаване на нови и специфични виртуални стаи с покана за конкретни потребители, за споделяне на линк за класната стая с ученици и родители през модул "комуникация", и много други.

„Виртуалната класна стая е налична в пълната си функционалност и в мобилното приложение на "Школо". Освен това за училищата, които ползват електронен дневник, стартирането на Виртуалната класна стая може да стане буквално в рамките на един ден“, споделя Росен Николов от IT екипа на Shkolo.bg.

Към настоящия момент броят на училищата, които ползват Виртуалната класна стая, надхвърля 150. Проучване сред родители след въвеждането на Виртуалната класна стая, проведено в края на миналата учебната година, сочи, че над 80% от запитаните виждат значително подобрение на дистанционното обучение, както и повишаване качеството на преподаване. Според 70% се е подобрил контролът от страна на преподавателите върху учебния процес, а 85% отговарят, че учениците имат по-добра възможност да планират ефективно времето си. Повишава се и мотивацията на учениците за учене, използването на разнообразни инструменти за интерактивно преподаване, както и даването на обратна връзка от преподавателите. Две трети от родителите са почувствали сериозно намаляване на ангажиментите им след въвеждане на обучението във виртуалната класна стая.