fbpx Швейцария - там, където бизнесът се среща | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Швейцария - там, където бизнесът се среща

Швейцария се простира на площ от 41,285 кв. км, като заема 0,15% от земната повърхност. Казват, че страната е разположена в сърцето на Стария континент, което от географска гледна точка не е съв-сем така. Основната линия обаче, която свързва северна и южна Европа минава точно през Алпите. Швейцария граничи с Германия на север, с Австрия и Лихтенщайн на изток, с Италия на юг и с Франция - на запад.

Политически независима,
икономически - обвързана със света
Преди да се "отвори" към света, Швейцария изминава дълъг път. През 1986 г. хората в страната отказват чрез гласуване членството в ООН. През 1992 г. швейцарците настояват отново чрез вот държавата да остане извън пределите на Европейската икономическа зона. Всички съседни на Швейцария страни са членки на Европейския съюз, но не и тя. Въпреки това нейни най-важни търговски партньори са Германия, Франция и Великобритания.
58 на сто от експорта на страната е предназначен за пазарите на европейските държави и 70% от внесените продукти идват отново от тях.

Тя е най-малката федерална държава сред 30 -те страни в света с федерално управление. В Швейцария има 26 кантона, в които се говорят четири различни езика. Федералната република е основана през 1848 г., като тогава се приема и конституцията на страната, която позволява баланс на интересите, както на държавата като такава, така и на отделните области.
Изпълнителната власт е съсредоточена във Федералния съвет (правителството), който се избира за четири години от Обща сесия на Федералното събрание (парламент) и се състои от седем министри. Всеки един от тях ръководи отделно ведомство. Изключително демократичната система позволява на швейцарците да оказват голямо влияние на политическите решения в страната.
Същинското име на Швейцария е "Helvetic Confederation"
което в превод означава швейцарска протестантска конфедерация (на латински: Confoederatio Helvetica), от където идва и абривиатурата на страната - CH. Името обаче е грешно, защото конфедерация е обединение на автономни области. А от 1848 г. Швейцария е федерация, която представлява група от отделни единици с централно управление.
Понятието Helvetic се свързва с Helvetians, едно от многото келтски племена, които са живели на територията на съвременна Швейцария по времето на Римското нашествие.

Икономика

Структурата на швейцарската икономика се промени значително в края на 20 век. Броят на заетите в сферата на земеделието намалява с 25% между 1985 и 1995 г.
Традиционно важни отрасли като строителство и машиностроене вече не се развиват с бързи темпове, както преди, докато повечето сектори в сферата на услугите продължават да отбелязват значителен ръст.Според официалната статистика на Швейцария през 2003 г. 72% от работещите хора са заети в сектора на услугите. Едва 24% - в индустрията и занаятчийството и само около 4 на сто -
в селското и горското стопанство.
Напредъкът във фармацевтичната индустрия, сериозната работа на федералните институти за технологии, и университетите, показват, че Швейцария разполага с голям потенциал, за да развие биотехнологиите, молекулярната биология и медицината. Прогнозите сочат, че следващите 10 - 20 години ще бъдат посветени на инвес-тиции именно в тези сфери.

Швейцария е страна, която буквално няма никакви минерални ресурси.
Затова икономиката є зависи изцяло от международната търговия
Относително малкият вътрешен пазар - 7 млн. души, е още един фактор, поради който швейцарските производители се ориентират към чужди пазари.
Въпреки липсата на минерални ресурси, производителността на страната е една от най-високите в Европа. Швейцария внася сурови материали и изнася висококачествени продукти.

 


Пет от десетте най-големи търговски компании в света са швейцарски. Сред тях са вторият по големина търговец на кафе и фирма-дилър на зърно в световен мащаб. След Лондон, Токио и Ню Йорк, Цуг е четвъртият по големина център за търговия на масла.
Икономиката на страната не разчита на масово производство, а на високото качество и квалифицирана работна ръка.
Важни сектори за икономиката са микротехнологиите, високите технологии, биотехнологиите, банковия и застрахователния сектори, както и фармацевтичната индустрия.
Работната седмица в Швейцария продължава 42 часа. Единствено англичаните са онези европейци, които работят повече. Почивните дни са относително малко - около 20 за една година.

Банки и финансови институции
Те играят изключително важна роля за развитието на швейцарската икономика. Швейцарският франк е сред най-стабилните валути, а капиталовият пазар и финансите в страната са от голямо значение за световната икономика. Двете банки и известни финансови институции са UBS и Credit Suisse.
Швейцарците са лидери и по отношение на частното банкиране и финансовия мениджмънт. Те управляват една трета от всички частни активи, инвестирани зад граница.

Туризъм
Швейцария успешно развива туризма, като тя е една от най-посещаваните дестинации с цел почивка. Едва ли има човек, който да не е чувал за красивите планински курорти и ски писти в Алпите. Приходите от чуждестранни гости се равняват на 11 млрд. швейцарски франка, а от местните хора в хазната на държавата постъпват около 9 млрд. франка годишно.
Швейцария попада в класацията на 15-те страни, които печелят най-много от туризъм. Това е третият експортно-ориентиран сектор за държавата от сферата на услугите. В него са заети около 300 хил. души, като в планинските райони почти всеки се издържа от работа в туризма.

Експорт
В Швейцария преобладават малките и средните предприятия, за разлика от големите фирми, които не са много.
Най-голямата компания в страната на часовниците и шоколада е Nestle, в нея работят 220 хил. души, като 96% от тях са заети в други държави.
Швейцарските фирми са едни от конкурентните на световните пазари. В някои от секторите експортът възлиза на над 90 на сто.
Страната е известна в цял свят освен с производството на часовници, шоколад и сирене, така и с турбогенератори и дизелови двигатели.
Застрахователното дело също е експортно-ориентирано.
Химическа индустрия
Швейцария е световен лидер в производството на лекарства, като 30% от него е предназначено за чужди пазари. Център на химическата индус-трия е Базел, като най-големите фармацевтични компании са Hoffman-LaRoche и Novartis.

Дипломатически отношения България - Швейцария

Те са установени на 13 ноември 1915 г., след като швейцарското правителство дава съгласието си за назначаване на българския пълномощен министър в Австрия Андрей Тошев за извънреден пратеник и пълномощен министър на България в Швейцария.
През 1916 г. в Берн се открива самостоятелна българска легация.
След приемането на България за член на Обществото на народите през 1920 г. и след учредяването на българско постоянно представителство към неговия секретариат в Женева, българският дипломатически представител в Швейцария е акредитиран като представител към организацията.
От 1934 г. до 1936 г. българската легация в Берн е временно закрита, а управляващият е отзован. В края на май 1936 г. тя е открита отново.
На 26 февруари 1936 г. швейцарският федерален съвет (правителството) решава да открие легация в София, като трансформира съществуващото дотогава генерално консулство.
По време на Втората световна война Швейцария поема защитата на българските интереси в САЩ, Великобритания, Гърция, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Египет и Южноафриканския съюз.
През 1963 г. легациите в двете страни са издигнати в ранг посолства
От 1989 г. Швейцария активизира външната си политика по отношение на "новите демокрации" от Централна и Източна Европа. Страната оказва на България значителна финансова (през 1992 г.) и техническа (през 1994 г.) помощ за проекти в областта на околната среда, енергетиката, здравеопазването, селското стопанство, малките и средните предприятия, туризма и др.
Двустранната търговия се регулира от Споразумението за зона за свободна търговия между България със страните от Европейската асоциация за свободна търговия, на която Швейцария е член. То е в сила по отношение на Швейцария от 1 юли 1993 г.


Екология и икономика
Въпреки че в Швейцария все по-малко хора са заети в производството, светът продължава да произвежда повече и повече. Машините са програмирани и адаптирани към масовото производство, независимо дали става въпрос за камери, коли, пластмасови продукти. Оказва се обаче, че купищата от стоки се превръщат в купища от боклук и следователно - в проблем. Затова рециклирането става все по-важно за обществото в Швейцария и индустрията, свързана с него, ще продължи да се разраства в бъдеще.

Научно-изследователска дейност
Голям приоритет за страната е научно-изследователската дейност. 2,9% от БВП са предназначени за инвестиции в тази сфера, като броят на заетите в нея е много по-голям в сравнение с други развити страни.
Швейцария е привлекателна страна за учени от цял свят, тъй като предоставя възможности за развитие на всеки един етап от научно-изследователската работа и поддържа високи стандарти в развитието на научни изследвания.

Полезни интернет страници
www.sec-chamber.ch - SEC Chamber of Commerce Switzerland - Central Europe
www.sippo.ch
www.osec.ch
www.kmumanager.ch