fbpx Швейцарска програма повишава конкурентността на български фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Швейцарска програма повишава конкурентността на български фирми

Швейцарска програма повишава конкурентността на български фирми

Едва ли има фирма в страната, която да не желае да се развива и да върви напред, както и компания без проблеми в дадена област - независимо дали става въпрос за обучение на екипи, фирмено управление, ноу-хау или конкретен казус от голямо значение за бизнеса. Често обаче мениджърите не са в състояние да решат проблема сами, тъй като не са задължени да бъдат експерти по всичко, и се нуждаят от външна консултантка помощ. Изборът на консултант обаче не е лесна задача. Голяма част от фирмите предпочитат той да бъде специалист с опит.

Швейцарската организация
осигурява експерти в областите:

--хотелиерство и туризъм;
- хранително-вкусовата промишленост;
-производство на мебели;
-текстил;
-производство на хартия;
-строителство и изграждане
на инфраструктура;
- селско стопанство;
- финансово планиране и контрол;
- управление на фирми и маркетинг;
-обучение на персонал.


От 1959 г. в Швейцария работи правителствена програма, по линия на която експерти консултират малки и средни предприятия в Източна Европа и развиващите се страни. Организацията, която изпраща специалистите в различни страни е Swiss Contact (Senior Expert Corps). Тя е доброволна швейцарска неправителствена организация, основана от частния бизнес и университетските среди в страната.
Swiss Contact оказва съдействие на фирмите, като пенсионирани специалисти консултират компании по конкретни проблеми и предават знанията, и опита си при много изгодни условия. Swiss Contact има офиси или представители в 27 страни. От началото на 2000 г. такъв представител работи и в България.

Мисия

Организацията и програмата целят да подобряват условията за социално и икономическо развитие в посещаваните страни чрез прилагане опита на около 800 висококвалифицирани експерти в различни области. Те осъществяват над 300 проекта с малки и средни фирми в рамките на година. Продължителността на един проект в Източна Европа е от две седмици до три месеца, в зависимост от нуждите на клиента.
Специалистите на организацията до неотдавна са заемали ръководни постове във водещи швейцарски и международни фирми, или са предприемачи, развиващи успешен собствен бизнес.
Експертите на Swiss Contact работят на доброволни начала, известни са с богатия си професионален опит и добри практически умения
Те подпомагат фирми при решаване на ясно определени проблеми, вземане на управленски решения или провеждане на курсове за обучение. Всеки, който иска да постигне по-добри резултати в работата си и да развива бизнеса си, може да потърси съдействието на Swiss Contact.

Процедура за кандидатстване

Ако вашата фирма е малко или средно предприятие и искате да повишите конкурентността на компанията си, е необходимо само да дефинирате проблема, с който искате да се справите, или подобрението, което желаете да постигнете. Тогава може да се обадите на българския представител на швейцарската организация.
Неговата задача е да се среща с фирмите, проявили интерес, както и да подпомага експертите по време на престоя им в страната, да дава оценка за свършената работа заедно с клиента.
Това е човекът, който ще ви помогне да опишете конкретния проблем в специална анкетна карта. Тя се изпраща в Швейцария и по този начин екипът на Swiss Contact там избира най-подходящия експерт за вашата фирма. Цялата процедура може да се осъществи по електронната поща, като през цялото време представителят на организацията у нас ще ви съветва и консултира при възникнали допълнителни въпроси.
Когато се сключва договор за посещение на даден експерт, Swiss Contact заплаща пътните му разходи до конкретната страна. Фирмата, пожелала експертната помощ, поема ангажимент за настаняването и храната на специалиста по време на престоя му в България.

За контакти:
Swiss Contact в България
тел.: 088 8634174
e-mail:ninablagoeva@yahoo.com