fbpx Силата на кооперирането | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ралица Касимова, координатор в мрежата на Хранкооп и фермерски пазари

Силата на кооперирането

Когато ме поканиха да пиша по тази тема, си помислих колко хубаво формулирана е тя. Силата на кооперирането – заедност и мощ в едно. Членовете на кооперативите (хранителни, родителски) се обединяват за по-добри условия на живот, на производство и отглеждане на храна, на възпитаване и образоване на поколението си. Те създават качествени и различни по мащаб проекти, които печелят доверие и финансиране, от което пък бива подобрена заобикалящата ги среда, понякога цели квартали и градове, или пък се решава конкретен обществен проблем.

Факт е, че у нас самата дума коопериране е добила една особена гражданственост, повлияна от времена и режими, а всъщност има в себе си много по-високи цели, стойности и проявления. Освен традиционните ползи от кооперирането - оптимизиране на разходите, акумулиране на финансов ресурс, съвместни действия за постигането на определени цели, още по-ценното при кооперирането е самият процес на случването му.

По пътя на създаването на един кооператив, хората в него се учат на много важни за съвремието ни умения - социална ангажираност и отговорност, способност да живеят заедно и в общност, да правят компромиси и да убеждават останалите членове в ценността на собствените си идеи. Дори и неформални в момента, Хранкооп групите създават среда за изява на множество иновативни идеи - най-вече социални, но и икономически; предоставят възможност за развитие на такива умения у производителите, които взаимно се опознават, оценяват и уважават, търсят мнение и обменят опит, и малко по малко откриват начини за коопериране в реални дейности. Тези дейности могат да бъдат съвместно представяне на продукцията (артикул, в който са вложени суровини от няколко стопанства), общ транспорт или логистика, помощ в производствения процес.

Самото име „Хранкооп“ означава хранителен кооператив - група от хора за достъп до чиста храна, предоставяна от малки семейни стопанства до големите градове. Тя може да бъде със сертификат за биопроизводство, или просто да е отгледана с грижа за природата и хората, от доверен производител, след препоръка, дегустация и представяне. Такива групи съществуват в София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търнове, Стара Загора, Русе и Шумен. Групите са независими, с различна численост и със своя структура и правила, но също така работят в мрежа с цел стабилност и развитие, както и за подкрепа на малките производители да се кооперират за по-добри условия за транспорт и реализация на продукцията си.

Повечето групи имат свои координатори, постоянно или почасово ангажирани с работата, имат регистрация и членски внос, надзорен съвет, а други функционират на доброволен и ротационен принцип. В някои от случаите за влизане в такава група се изисква препоръка от действащ член. Той се явява поръчител на новия човек, гарантира за неговата коректност и го води през процедурите по регистрация, поръчки, ориентиране във форума и живот на групата. Членовете най-често са на възраст между 25 и 45 години, от всякакви професионални сфери и с разнообразни доходи, но винаги добре информирани и взискателни към начина си на хранене и на живот, както и към своя отпечатък в него. Голяма част от потребителите са семейства с малки деца. Работи се на принципа на предварителни заявки в таблица, където производителите подробно представят своите продукти. Доставките са в обособено и оборудвано помещение, най-често веднъж седмично или на 2 седмици.

Друга активност на кооперативите е организирането на кампании за подпомагане на производителите да реализират по-големи количества продукция (например кампанията “Да спасим 10 тона био леща” в края на 2012 г). Солидарните акции са изключителна ценност също – тогава, когато потребителите помагат в самите ферми и стопанства – за реколтата, за животните, за бита понякога.

Фермерските пазари са най-новата инициатива на Хранкооп мрежата, и към момента на територията на страната функционират шест - по два в София и в Пловдив, и по един във Варна и в Бургас. Отново на принципа на кооперирането, София и Пловдив са в последователни дни, за да могат производителите да участват и на двете места при възможност, съответно Варна и Бургас са на същия принцип.

Основна ценност на Хранкооп модела, а впоследствие и на пазарите, е директната среща между производител и потребител. Бавно и продължително се натрупва доверие между двете страни, което е крехко, но също носи по-голяма сигурност от редица документи и формални критерии. Това е и основата на все по-нарастващата популярност на тези инициативи – доверието, което се гради и поддържа всяка седмица, личното общуване като антипод на анонимната храна в магазина, възможността за обратна връзка, изключително ценна за всеки производител, който може да разчита на един сигурен пазар за следващия селскостопански период, да планира и да се развива устойчиво. Цялата тази верига води до повишена отговорност на производителя, а оттам и по-доброто качество на продукцията. Когато познаваш тези, които консумират твоето производство, съответно, когато знаеш кой е отгледал храната, която потребяваш, отношенията минават на една друга плоскост. Уважението и благодарността са неизменна част от нея, и цялото общуване е обогатяващо и за двете страни.

По всичко личи, че страната ни е на етап връщане към изгубени умения за солидарност и коопериране и трябват време и форми, в които хората първоначално неформално, а впоследствие и съвсем реално да придобият увереност в себе си и доверие един към друг за това, че могат да работят заедно - особено в името на добри идеи, като тези за достъпа до чиста храна, адекватно образование и като цяло устойчив начин на живот.

Ралица Касимова е координатор в мрежата на Хранкооп и Фермерски пазари. Член е на УС на сдружение „Устойчиво общество“, което е юридическото лице на тази мрежа към момента. По образование е икономист и владее няколко чужди езика. Дълги години е работила като администратор в различни организации, но развиването на кооперативи и пазари е нейното вдъхновение и там намира себе си. Посветила се е на мисията да възроди позабравени вкусове и изгубени аромати, позагърбени възможности и прибрани в скрина ценности. След близо 3 години работа в сферата заявява уверено, че сговорната дружина може да повдигне „де що планини се изпречат на пътя“, а прецизно натрупваните капка по капка могат и няколко вира едновременно да напълнят.

Хранкооп е група хора, търсещи чиста храна. Основната дейност на групата е директен контакт и диалог с производители на био, еко и органична (съкратено БЕО) храна. Обединението прескача мрежата от прекупвачи и поощрява директно родни производители. Производителите сами определят цената, на която работят и най-често е на реална пазарна стойност. От сдружението категорично казват, че Хранкооп не е: магазин, плод-зеленчук, бакалия, склад на едро, не е сертифициращ орган за биопродукция; проверяваща лаборатория, следяща качеството на храната; благотворителна организация или фондация.

снимки: Здравко Йончев