fbpx Системите за бизнес анализ - по-необходими и “по-аналитични” отвсякога | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Системите за бизнес анализ - по-необходими и “по-аналитични” отвсякога

През 2008 г. пазарът на аналитични решения достигна 7,8 милиарда долара в световен мащаб, като отбеляза годишен ръст от 10,6%, надминавайки очакванията. И докато термините BI (Business Intelligence) и “аналитичност” често се използват взаимозаменяемо, те далеч не са синоними.
IDC наблюдава развитието на следващо поколение архитектури, които еволюират в по-бързи и по-гъвкави аналитични средства. Те се прилагат върху все по-голям брой източници на данни и по-голяма база от потребители в организациите.
В своята ежедневна дейност компаниите трупат огромно количество данни за бизнеса при функционирането на т.нар. транзакционни системи. Например регистрирането на продажбите, извършвани в магазин на дребно или тегленето на пари от банка. В първия случай в края на деня управителят би могъл да извлече от системата информация за броя на продадените артикули или дневния оборот, но традиционно от тази справка едва ли ще разбере как точно се е отразила промоцията на дадена стока върху оборота.

Новите предимства
Тук е ролята на системите за бизнес анализ. Първоначално те са създадени за извличането и представянето на информация от данните в транзакционните системи. Много скоро те еволюират, за да могат да отговарят на въпросите какво става, защо се случва, какво би се случило, ако.... Често тези въпроси изискват да се комбинират данни от различни източници, натрупвани в отделни звена на организацията. Едно от първите важни предимства, които BI системите предоставиха на бизнеса, беше да позволи съвместната обработка на данни от различни източници. За целта данните от транзакционните системи започнаха да се извличат по начин, който да доведе до правене на сравнения, търсене на закономерности.

Предизвикателствата
С времето се развиха технологии, които позволиха обработки на данните да се извършват в момента. Времето за отговор се намали чрез съхраняването им на определена степен на обобщеност (агрегация), започна използването на предварително изчислени стойности или дефинирани извадки. Нови интерфейси дадоха възможност на крайните потребители сами да конструират и гененират справки. В резултат системите за бизнес анализ започнаха да стават по-гъвкави и да печелят популярност в организациите за решаването на все по-широк кръг от проблеми.

Потребители на системите за бизнес анализ вече могат да реагират бързо на промените, да получават в нагледен вид информация, да измерват и сравняват ефективността, да откриват нови зависимости и рискове, да могат да прогнозират последиците от промени в определени показатели.

Какви са правилните подходи, как да се инициира проект за системи за анализ, как да се максимизира ползата за организациите, както и много други въпроси са разглеждани на конференцията на IDC “Business Intelligence Roadshow” на 17 септември в София.
За повече информация
www.idc-cema.com/events/bi09bg

 

 


Системите за бизнес анализ прибавят нови средства за аналитичност и започват да “говорят” езика на бизнеса. Те надхвърлят традиционното извличане на бизнес информация и се фокусират върху отговорите на комплексни въпроси

Резултатите
Днес мениджърът по продажбите вижда не само отчет за транзакциите в края на деня или месеца, но може да следи в реално време постигането на показатели за продажбите, да прогнозира промени в търсенето. Маркетинг мениджърите могат да анализират информация за поведението и реакцията на клиентите и създават по-ефективни, насочени кампании, или да променят портфолиото от продукти за постигане на необходимия баланс. Мениджърите от високо ниво извършват анализи на риска, анализи на финансовото състояние на компаниите, следят за съвместимост със законови и други изисквания и регулации, извършват анализи на ефективността и инвестиционни анализи.
Днес системите за анализ позволяват отговорите да се получават със “скоростта на мисълта”, а вземането на решения да се извършва на базата на широк набор от източници на информация.
Потребителите “наблюдават” резултатите от анализите в подходящ, лесен за възприемане вид и разполатат със средства бързо да споделят информацията. Но първата стъпка към всичко това е изграждането на среда за бизнес анализ, в която е решен проблемът с чистотата на данните, отстранено е дублирането на информация и функционалности, оптимизиран е начинът на използване и са контролирани разходите за поддръжка.