fbpx Следващ етап от изграждането на ветроенергиен парк „Суворово” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Следващ етап от изграждането на ветроенергиен парк „Суворово”

 Българо-испанското акционерно дружество „Еолика България” ЕАД започна следващия етап от реализирането на ветроенергиен парк „Суворово”, който се намира на територията на община Суворово, на 20 км от град Варна. Компанията вече осъществява изграждането на стоманените конструкции и монтирането върху тях на ветрогенераторните турбини.

Всяка една от кулите, които предстои да бъдат изградени, и върху които ще се монтират общо 30 броя ветрогенератори, ще бъдат с височина 80 м и диаметър на витлото 90 м. Плановете на компанията са в рамките на седмица да бъдат изграждани по две стоманени конструкции и да се монтират по две вятърни турбини GAMESA. Всяка една от тях е с мощност 2 МW, а общият капацитет на ветроенергийния парк след въвеждането му в експлоатация ще бъде 60 MW.

Заради безспорните й екологични предимства, вятърната енергия се налага като един от най-благоприятните алтернативни енергийни източници. Произведената от вятъра енергия не замърсява околната среда, не води до климатични промени и предотвратява отделянето в атмосферата на големи количества вредни вещества.

След изграждането му, ветроенергийният парк „Суворово” ежегодно ще спестява изгарянето на 266 000 тона черни въглища и ще предотвратява излъчването на приблизително 56 000 тона въглероден двуокис. Произведената от него енергия ще захранва с електричество около 30 000 жители или близо 7 000 домакинства.

Паралелно с екологичния ефект, проектът е предпоставка и за редица икономически ползи за района на Суворово. Във връзка с изграждането на вятърната централа „Еолика България” EАД подобри инфраструктурата в района, реконструира местния път от Суворово, както и черни пътища на територията на обекта. До момента компанията е разкрила над 100 работни места.

Изграждането на ветроенергийния парк започна през 2009 г. Началото на този проект бе дадено през 2004 г. и премина през съгласуването му с всички необходими спрямо българската нормативна уредба закони и институции. Проектът съблюдава и Европейска директива 96/61/CE относно Комплексния контрол и предотвратяване на замърсяването, както и строгите изисквания на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (EБВР), която е финансираща страна по проекта.