Следващото поколение IT мениджъри

етикети: 

Висшите мениджъри вече гледат на информационните технологии не само като на поддържаща функция за бизнеса, но и като средство за неговото развитие. Поради тази причина IT мениджърите все по-често са натоварени със задачата да дефинират и комуникират стратегическата визия на компанията, споделят от HP„Решения за печат.  Печатната среда не прави изключение от това правило. Отпечатаният документ е истинско средство за продуктивност за всеки бизнес. То ни помага да съберем мислите си, както и да поправим, споделим и представим информацията. Но, за да бъде наистина стратегически актив, печатната среда трябва да оказва влияние върху бизнеса и на оперативно ниво. Това също така означава, че трябва да се въведат и използват концепции като мобилност и облака.

Ролята на главния директор по информационни технологии (CIO), става стратегическа с ePrint
HP ePrint1 позволява на бизнес потребителите да печатат по сигурен начин от всеки смартфон, без да е нужно да се намират физически пред компютър. Така персоналът разполага с нужната технология, за да работи по-бързо и като резултат да се развие в професионален план. Това съответно помага на главните директори по информационни технологии да използват облачния печат и да извлекат максимални ползи от неговата мобилност и продуктивност.

Според анализаторите от InfoTrends подобряването на мобилността се отразява директно върху продуктивността, което от своя страна позволява на главния директор по информационни технологии да взима по-стратегически решения както по-бързо, така и на базата на повече информация. Промяната в облачния печат не само позволява на главните директори по информационни технологии да улеснят печата навсякъде и по всяко време. HP ePrint също дава чудесна възможност на тази традиционно незабележима фигура да влезе в новата си бизнес роля и да се открои при въвеждането на стратегически иновации, които директно допринасят за постигането на крайния резултат в организацията.