Слънцето може да осигури половината нужна енергия за човечеството

Според нова публикация на Международната агенция по енергетика (МАЕ), различните форми на слънчева енергия могат да осигурят повече от половината от електроенергията в световен мащаб до 2050 г. Слънчевата и вятърна технологии вече представляват 1/3 от всички нови електроцентрали в света, построени през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

Задълбоченото проучване на МАЕ се фокусира върху технологии за производството на електроенергия и техния бъдещ технологичен потенциал. Само слънчевите фотоволтаични панели могат да предоставят около 16% от световното търсене на електроенергия с обща инсталирана мощност от 4600 гигавата.

Постепенното премахване от експлоатация на изкопаемите и ядрени горива е екологична и икономическа необходимост, а не тежест. Развитието на технологиите на ВЕИ ги прави по-рентабилна инвестиция. Доброто икономическо представяне на слънчевата и вятърна енергия означава, че тези които подкрепят въглищните централи, сериозно рискуват да останат с невъзвръщаеми инвестиции.“ - коментира Теодора Стоянова от българския офис на Грийнпиис. 

Facebook comments