fbpx Сънародниците ни в чужбина даряват повече | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Сънародниците ни в чужбина даряват повече

Проучване на фондация BCause на дарителските нагласи сред българите в чужбина показва много висок дял на хората, които определят себе си като дарители - общо 85%, което е над два пъти повече от дела на даряващите в България. Проучването е проведено специално за българската конференция, част от Глобалния дарителски симпозиум, организирана от мрежата-организации CAF International, на която Фондация BCause е член. То е проведено през септември – октомври 2021.

Висок е и делът на хората, даряващи в/за България – общо 72%, но само малка част от тях се ограничават само до български каузи – повече от половината дарители имат любими каузи в повече от една държава. Сънародниците ни даряват най-често директно по сметките на различни организации, използват възможностите на глобални платформи, особено Фейсбук и глобални платежни  инструменти, по-рядко – на български онлайн платформи за набиране на средства. Те много рядко се възползват от данъчните облекчения за дарение в страната, в която плащат данъци, когато даряват за България и според тях даряването им през граница все още не нито лесно, нито евтино (заради транзакционни и валутни такси).

Проучването показва още, че българите в чужбина даряват преди всичко по емоционални подбуди, за тях са важни убедителността и прозрачното отчитане на постигнатите резултати, както и това да познават организацията, набираща средствата. От друга страна, непознаването на много организации и регулацията им в България и произтичащите от това недоворие и страх от злоупотреби са основният мотив за въздържане от дарителство.

Най-популярни сред даряващите българи са кампаниите на болни хора (49%), следват ги кампаниите на познати организации (36%) – анкетираните са посочили 70 организации поименно, които са им известни, най-често споменавани са Майко мила/Оле мале, фондация BCause (организатор на анкетата), Български червен кръст и британската Ангели за България.

Проучването показва влияние на средата, където „всички хора даряват“ върху формирането на дарителско поведение – хората споделят, че доброволстват редовно, а децата са възпитавани в тези ценности от училище.