fbpx Софарма Трейдинг АД направи дарение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Софарма Трейдинг АД направи дарение

Софарма Трейдинг АД направи дарение

Софарма Трейдинг АД - лидер на болничен пазар в България дари 5 пациентни монитора на Специализираната Болница за Активно Лечение по Неврология и Психиатрия „Св. Наум”в гр. София.
Мониторите предназначени за пациентите ще бъдат инсталирани в Клиниката по спешна неврология, невроонкология и интензивно лечение съм Болница „Св. Наум”.
Така пациентите ще имат най-доброто и адекватно лечение с модерна апаратура. Клиниката е изградена за около 3.5 месеца и има 20 легла, 9 от които за интензивно лечение. Към Клиниката функционира и спешен неврологичен кабинет.
Апаратурата предоставя възможности за лечение на болни с тежки неврологични заболявания, исхемичен мозъчен инсулт и епилепсии. Пациентските монитори ще подобрят ранното откриване на мозъчни тумори и неврологични усложнения на периферната нервна система.
Дарението на Софарма Трейдинг АД е част от социалните дейности на Компанията ориентирани към подобряване на условията в здравните заведения в страната и цели да подпомогне българското здравеопазване, както и да предостави на пациента бърз достъп до най-качественото лечение.