fbpx Софтуерно решение по мярка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Софтуерно решение по мярка

Специфики на малките и средни предприятия в новата реалност

Както е известно, технологиите вече са в основата на всеки бизнес. И колкото по-бързо и навременно една фирма успее да внедри системи, които го правят конкурентоспособна, толкова шансовете за оцеляване днес са по-големи. За специфики на малките и средни предприятия в новата реалност няколко съвета.

Не е нужно да си ИТ експерт, за да виждаш, че светът става все по-технологичен, динамичен и мобилен. Присъствието онлайн и то съвсем не само с обикновен уеб сайт, дори и на най-консервативните бизнеси е вече подразбиращо се, а информационните технологии са необходимост за функционирането на предприятията. И ако доскоро технологиите бяха вдъхновяващи за специалистите и малко или много плашещи за не-ИТ хората, това вече съвсем не е така. Бъдещето е в интерактивността човек-технологии, интуитивни интерфейси, забавни и полезни, лесни за използване приложения.

Не е нужно да си бизнес гуру, за са си наясно, че оцеляването на бизнесите зависи все повече от способността им да бъдат незабавно информирани, гъвкави и адаптивни. Компаниите на бъдещето разбират какво се случва вътре в тях и взимат решения на база анализ на вътрешните си процеси и показатели. Те имат структура която им позволява да посрещат промените във външната среда. И активно използват новите технологии, за да бъдат конкурентни.

Необходимостта от внедряване на информационни системи, адекватно отговарящи на нуждите на една компания, са безспорни. Независимо дали става въпрос за CRM, ERP, Business Intelligence или друг тип решение, софтуерните продукти помагат за внасяне на повече видимост в процесите, структуриране на информацията и лесен достъп до нея по всяко време. Ефектът се засилва, когато става въпрос за специално разработено софтуерно решение, което е „по мярка” на дадена компания, отговаряйки на специфичните особености на бизнеса.

Големите отдавна са осъзнали необходимостта от внедряване на адекватни софтуерни решения. Те разполагат с огромен обем информация, която трябва да бъде събрана, обработена и анализирана. В тази връзка имат и множество информационни системи, които им позволяват да използват наличните си ресурси като инструмент за разрастване в бъдеще. Връзката между различните им отдели, направления и географски региони, както и разрастването им предполага наличието на гъвкава и скалируема ИТ инфраструктура, която позволява бърза и лесна промяна на набора от услуги и продукти. Големите отделят и съществен финансов и човешки ресурс за изграждане и опериране на ИТ инфраструктурата си.

Глобално погледнато, ситуацията за малките и средни предприятия (МСП) всъщност не е много по-различна. Те също трябва да се справят с все по-голямо количество данни, които да превръщат мигновено в критично важна информация, на база на която да взимат решения; нуждаят се от навременни анализи, гъвкавост и възможност за бърза реакция в рамките на променящата се бизнес среда. Има обаче множество специфики.

Какви са спецификите на малките и средни фирми, какви ИТ решения има за тях?

МСП имат критична нужда от иновативност в областите, които формират конкурентните им предимства. Това включва начина на използване на ИТ така, че да подкрепи и стимулира иновациите, да развие идеите и да позиционира максимално бързо новите продукти, услуги, подходи. В зависимост от конкурентния тип на предприятието (продуктово иновиране/ близост с клиента/операционна ефективност) е необходимо да се анализират непрекъснато тези негови функционални области, които носят основните конкурентни предимства и да се следва съответната стратегия и тактика. Например – при компании, които дължат своите предимства на операционна ефективност е ключово използването на ИТ решения за следене и анализ на разходите. Или пък компании, при които достъпът до голямо количество крайни потребители е критичен – използване на социални мрежи и приложения за мобилни устройства за позициониране на продуктите.

МСП обикновено имат сравнително ниска зрялост относно добри практики, модели и стандарти, особено в области, които не осигуряват директно техни конкурентни предимства. За справяне с административния товар, обичайните и рутинни за бизнеса дейности и освобождаване на ресурс за бизнес развитие е абсолютно задължително автоматизирането на стандартните дейности. Хубавото е, че в тези области има множество готови софтуерни пакети и решения предлагани както от малки играчи, така и от водещите световни производители, които през последните години активно инвестират във версии на продуктите си специално за МСП.

Голяма гъвкавост и трудна предсказуемост относно изискванията

Ако големите могат да влияят на средата и така я правят по-зависима от тях, съответно по-предвидима, то малките много често се налага да хабят ценен ресурс в реактивни дейности, които трудно могат да предскажат. В добавка, когато дойде дългоочакваният опияняващ миг на уцелване на точния момент и разкриване на нови хоризонти за растеж, МСП са пред сериозно изпитание с изискването за светкавично преструктуриране и концентрация върху възможността. От ИТ гледна точка, фактът че малките бизнеси нямат добра видимост какви бизнес модели, продукти и услуги ще предлагат в дългосрочен план поставя тежкото условие за „ИТ готово за всичко“. Това води до известен парадокс – обикновено бизнес процесите в МСП са сравнително прости, но изискванията за гъвкавост на решенията са като за системи от висок ранг. Препоръчително е за тези от ИТ системите, които са носители на конкурентно предимство и за които (вероятно) няма директно готови софтуерни пакети да се инвестира в софтуерни платформи осигуряващ допълнителна гъвкавост, които да се надграждат в зависимост от нуждите.