fbpx Софтуерът в центъра на всичко | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Софтуерът в центъра на всичко

Главният Изпълнителен Директор на CA Technologies, Майк Грегоар откри CA World® '16 прогнозирайки, че успешните компании от бъдещето ще бъдат тези, които са "Създадени и подготвени за промяна", чрез позиционирането на софтуера в центъра на всичко, което правят.

На фона на постоянните сътресения в икономиката, устойчив бизнес модел, би бил този, който е "в крак с новата дигитална реалност", каза Грегоар. Той обясни, че идеята за устойчивото конкурентно предимство е отстъпила пред много по-съвременната концепция за гъвкавостта на бизнеса, а именно - способността да се разпознава и предвижда автоматично, да се реагира и адаптира бързо към променящите се динамиката на пазара.

Създадените за Промяна компании разбират, че настоящите структури и екосистеми са уязвими по отношение на по-добрите идеи. От начина, по който управляват най – добрите и талантливи служители, през това как да не бъдедат обвързани с дълготрайни активи, до това как да поемат рискове. Създадените За Промяна компании се фокусират върху гъвкавостта на бизнеса, което от своя страна им дава възможност да осигурят бързо, непрекъснато подобряване в обслужването на клиентите.

Софтуерът е критичния катализатор и диференциращ фактор в способността на компанията да успее, според Грегоар. "Софтуерът сега е основния компонент от ДНКто на бизнеса", каза той. "Той (софтуерът) е съществен инструмент и същевременно двигател, в ръцете на клиента, чрез който да усетим и отговорим на новите потребности, рискове и възможности. Независимо от вашата индустрия или краен продукт, всеки бранд ще бъде представен, ще комуникира и ще бъде оценен чрез технологията. "

Грегоар обясни, че ние сме в центъра на мосава световена бизнес революция, където конвенционалното лидерство, човешки ресурси, и принципите за финансово управление са поставени пред изпитание. " Всичко това изисква нов начин на мислене и гъвкъвост на вашия бизнес, в това как да използвате технологиите и как ще изградите софтуера си", каза Грегоар. "Ние трябва да еволюираме и реагираме, като по този начин се възползваме от нови възможности, както и да намерим място за иновации и доставим уникална за нашите клиенти, стойност."