Солидарна отговорност при ДДС - кой трябва да плаща?

Сериозен проблем при прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, винаги е бил извършването на данъчни измами, чрез схеми за източване на данък добавена стойност или т.нар. „кръгова” измама. Това обстоятелство, наред с тежката и все още продължаваща финансова и икономическа криза в България и съществуващия бюджетен дефицит, на свой ред води до друг много сериозен проблем, а именно

Facebook comments