Созопол и Несебър ще получат пари за водни проекти

Созопол ще получи 77.4 млн. лева за модернизация на ВиК мрежата. Субсидията е безвъзмездна помощ по Оперативна програма "Околна среда", с която да бъде подновена старата канализация и ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Тя ще може да обслужва 65 хил. човека, с което се очаква да се спре замърсяването на Черно море в района. Към 6 хил. домакинства ще бъдат присъединени към новоизградената водоснабдителна мрежа.
Несебър също ще получи европари по проект за събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда” . Субсидията е на стойност 98 млн. лева по Оператовна програма "Околна среда".

Проектът е свързан с разширението и модернизацията на пречиствателната станция за отпадни води в Равда, която пречиства отпадъчните води на Несебър, курортните комплекси Слънчев бряг и Св. Влас, с. Кошарица и Равда, както и на селищата Каблешково, Ахелой и Тънково.
Проектното предложение е втори етап на инвестиционния проект за пречистването на отпадните води на агломерацията Несебър - Слънчев бряг – Равда. По първия етап община Несебър е изпълнила проект по техническа помощ за "Изработване на инвестиционен проект в две фази – идеен и технически за изграждане на станция за пречистване на отпадъчни води "Слънчев бряг – Несебър".
Предстои да бъде направена и първа копка в бургаския кв. "Горно Езерово" на обекта, финансиран по интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води. Предвижда се да бъде изградена изцяло канализационна мрежа и пречиствателна станция в квартала.