fbpx Специфични особености на автомобилния пазар в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Специфични особености на автомобилния пазар в България

Специфични особености на автомобилния пазар в България

България днес разполага с един от най-високо амортизираните автомобилни паркове в Европа. Това поставя много сериозни проблеми, свързани със сигурността на движението по пътищата и предотвратяването на пътнотранспортни произшествия, както и проблеми с екологичната среда в големите и транзитни населени места. България не е производител на леки автомобили, които са преобладаващата част от автомобилния парк. Паркът от автомобили се попълва от внос. По-голямата част от внасяните автомобили са употребявани. От общо новорегистрираните 1 071 314 броя леки автомобила в страната за периода 1992-2003 г. употребяваните автомобили са 909 548 броя (84,9%), а новите са само 161 766 броя, т.е. 15,1%. През последните 5 години се наблюдава прогресивно нарастване на вноса на употребявани автомобили, голяма част от които са над 10 - 12-годишни. Това допълнително състарява автомобилния парк на страната.

Увеличени продажби
на нови автомобили

Сделките с нови автомобили за първите 4 месеца на 2004 г. у нас отчетоха рекордно увеличение от цели 44% спрямо същия период на миналата година.
От януари до края на април бяха продадени общо 6388 автомобила, което е с 1955 коли повече за същия период на 2003 г. За разлика от предходната година сега резултатите за камионите и мотоциклетите се водят в отделна статистика от леките и лекотоварните автомобили. През първите 4 месеца на годината бяха реализирани продажби на общо 281 камиона и автобуси или със 17,5% повече. Но в сегментите на леките и лекотоварните автомобили се наблюдава изключителен бум, особено осезаем при семейния клас С и търговските автомобили MV.
Лидер на пазара отново е представителят на Peugeot "София Франс Ауто" с 949 продажби. На втора позиция излезе "Мото Пфое" с Ford и 712 продадени автомобила. Челната тройка се допълва от вносителя на Toyota "ТМ Ауто" с 670 сделки.
Най-продаваният автомобил за периода неизменно е Skoda Fabia с 336 покупки.
Ако тенденцията на увеличаване на регистрациите на нови коли се запази, резултатът в края на годината може да надхвърли психологическата граница от 20 000 автомобила.
Брой продадени автомобили от първите десет вносителя

 

Данните са предоставени от
Съюза на вносителите на
нови автомобили в България

Предвид голямата възраст на автомобилния парк у нас (над 770 000 леки автомобила са на възраст над 20 години) през следващите десет години се очаква голяма част от тях да излязат от движение, което неизбежно ще създаде сериозни проблеми за тяхното бракуване.
Поставените цели за завършване на преговорите за присъединяване към ЕС през 2004 г. и пълноправното членство на България в ЕС от 1 януари 2007 г. налагат решаване във възможно най-кратки срокове на проблема с подновяване на силно остарелия автомобилен парк в страната. Очевидно, че необходимите промени ще наложат и прилагането на някои непопулярни мерки.
Високите изисквания на ЕС относно допустимите стойности на емисиите в отработените газове от двигателите на нови автомобили, подлежащи на първоначална регистрация (известни като ЕВРО 3 и ЕВРО 4), безспорно ще се приложат и у нас по отношение вноса на нови автомобили (чрез изискванията за типово одобрение). Големият проблем е обаче кога и как поетапно ще се въведат подобни екологични изисквания относно първоначалната регистрация на внасяните у нас употребявани автомобили, още повече че до момента подобни изисквания не са въвеждани. На база на съотношението на новорегистрираните през 2003 г. в страната 159 597 броя употребявани автомобила (90,3%) и 17 220 броя нови (9,7%) автомобила е очевидно, че ефективните усилия трябва да се насочат преди всичко по отношение ограничаване вноса на силно замърсяващите околната среда много стари автомобили От друга страна, по ценови съображения те са преобладаващият внос, т.е. масово търсените и продавани автомобили.
Прилагането на "шокова терапия", ограничаваща вноса на много старите автомобили, съчетана с разширени данъчни преференции относно покупката на нови автомобили, доведе до впечатляващо бързо подновяване на автомобилния парк на Гърция. Въвеждането на нормите на ЕВРО 3 от 1 януари 2002 г. като изискване при регистрация и на внасяните употребявани автомобили, съчетано с производство на евтини автомобили, доведе до значително подновяване на автомобилния парк на Румъния. В Турция не се разрешава вноса на употребяван автомобил по-стар от 3 години от датата на първоначалната му регистрация. Какви мерки ще приложи България предстои да се разбере в близко бъдеще.
За обновяване на стария автомобилен парк на страната много важни са не само ограниченията, но преди всичко мерките, насърчаващи покупката на нови автомобили.
Една от насърчителните мерки, която би довела незабавно до ускорено подновяване на автомобилния парк в България, е признаването на покупката на нови автомобили за разход на фирмите (чрез указване на таван на признатите разходи).
След 1989 г. за българина автомобилът определено се превърна в средство за производство, включително леките автомобили с пет места. До момента с някаква преференция (право на приспадане на данъчен кредит) обаче се ползват само товарни и автомобили със седем или повече места. Малкият до среден клас петместен автомобил днес също е изключително важен фактор за ефективното развитие на фирмената дейност. Насърчаването на покупката на такива автомобили ще доведе до ускорено подновяване на автомобилния парк у нас.
Относно текущите продажби на нови автомобли - за първите 4 месеца на 2004 г. са продадени общо 6 388 броя автомобила. С най-голям ръст са продажбите на автомобили малък и среден клас (61,5% ръст на продажбите спрямо същия период на миналата година), което в бройки е с 1091 бр. в повече. Имайки предвид, че автомобилите от малък и среден клас вече представляват близо 44% от общия обем на продажбите, както и посочената по-горе тенденция за тяхното увеличение, е очевидно какви резултати биха могли да се очакват в бъдеще, ако покупката им се признае за разход на фирмите. Далеч по-нисък (около 15%) е ръстът на продажбите на по-високите класове автомобили. Продажбите на лекотоварни автомобили също бележат ръст, по-висок от средния за пазара - 45,2% спрямо същия период на миналата година, което в бройки е с 520 бр. в повече. 33,4% е ръстът на автомобилите с висока проходимост спрямо продажбите за същия период на миналата година. Общото, което насърчава покупката на автомобили от последните два класа, е съществуващата преференция, даваща право на ползване на данъчен кредит.
Посочените по-горе цифри, свързани постигнатия за първите 4 месеца на 2004 г. ръст на продажбите на нови автомобили, създават илюзия за съществен резултат в подновяването на изключително остарелия автомобилен парк. Всъщност изразено в брой продадени в повече автомобили спрямо същия период на 2003 г., те са само 1907 бр. Това очевидно не е решение на проблема. Силно деформираният автомобилен пазар на България (90,3% употребявани, спрямо 9,7% нови автомобили) може да се нормализира само с решителни и последователни действия, насърчаващи реално количествено увеличение на продажбите на нови автомобили.

Facebook коментари