Спестяванията продължават да се увеличават

Спестяванията продължават да се увеличават

Стойността на жилищните имоти, придобити със собствени средства и кредити, намаля с около 3 млрд. лв. до близо 208 млрд. лв. през последното тримесечие на миналата година. Това отчита анализаторския екип на УниКредит Булбанк в последния тримесечен анализ за богатството и дълга на домакинствата в България. Но заедно с това нетното финансово богатство на домакинствата е скочило с рекордните 4 млрд. лв. за цялата 2011 г. и с близо 1.8 млрд. лв. само през последното тримесечие на годината до 19.2 млрд. лв.

Безспорно банковите депозити са в основата на ръста на финансовото богатство. За периода септември – декември 2011 г. вложенията са нараснали с 1.4 млрд. лв. до близо 30.9 млрд. лв. Изчисленията показват, че и през последните шестнадесет тримесечия депозитите нарастват значително без да се доказва пряка връзка с промените в доходността и в нивата на инфлацията, както е и през годините преди това. Някои от причините за големия интерес към депозитите през последните години специалистите обясняват и с преминаването към по-умерени нива на инфлацията и сравнителната стабилност на доходността, която предлагат банките. Липсата на други сигурни възможности за инвестиране и слабият жилищния пазар също допринасят за за големия интерес към депозитите.

Банковите депозити отново записват двуцифрен годишен ръст през последното тримесечие и към края на декември имат 77.3% дял от всички финансови активи. Интересът към депозитите в лева е почти четири пъти по-голям от тези в чужда валута и към края на 2011 г. левовите депозити са вече над 15.5 млрд. лв. Голямото увеличение на спестяванията в местна валута се дължи и на по-високите нива на доходност.

Бяла лястовица е, че успоредно с увеличаването на спестяванията задлъжнялостта намалява. Така коефициента на задлъжнялост вече е под 52% спрямо рекордните 71% в началото на 2009 г. Общият дълг на домакинствата от септември 2009 г. до декември 2011 г. е намалял с 500 млн. лв. до 20.7 млрд. лв. Данните от анализа показват, че банковият дълг в чужда валута продължава да расте с добри темпове, докато този в местна валута намалява през 2011 г.

Потребителските кредити от небанкови финансови институции се увеличават с 9.4% на годишна база и достигат размер от 860.2 млн. лв. В същото време делът на лизинговите договори е намалял наполовина спрямо нивата от 2008 г. На годишна база лизингът се е свил с 23% до 258.9 млн. лв. Инвестициите в акции са регистрирали загуба от 285 млн. лв. за цялата предходна година и техният дял от общите финансови активи намалял рекордно до едва 2.2%.

Facebook коментари