fbpx Според проучване фирмите теглят кредити до 150 хил. лв | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Според проучване фирмите теглят кредити до 150 хил. лв

Проучване на пазара, направено от УниКредит Булбанк, показва, че през последната година (измерено от април 2009 до април 2010 г. вкл.) кредитните навици на малките фирми са се променили в полза на по-малки по размер заеми. За периода процентът на фирмите, които са избрали да изтеглят заем с размер до 10 хил. лв. е нараснал с 10 пункта – от 21.8% на 32.1% от всички, нуждаещи се от заем фирми. Увеличение има и при процента на тези бизнеси, избрали банково финансиране с размер между 10 и 50 хил. лв. Това означава, че общо 2/3 от всички малки фирми избират са теглят кредит до 50 хил. лв. Така, до края на ноември, микро и малките фирми, ще могат да ползват заеми от банката за своите оборотни и инвестиционни нужди, при нива между 7-11% годишна лихва за еврови кредити и между 8 – 12% за левови.