fbpx Стабилни икономически перспективи отчитат от френската търговска камара | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стабилни икономически перспективи отчитат от френската търговска камара

Стабилни икономически перспективи отчитат от френската търговска камара

Според Барометър за икономическа среда у нас, направен след проведена анкета в малки и средни български предприятиа от Френско- българска търговска камара около 70% от отговорилите на анкетата смятат, че икономическата среда ще остане стабилна, като се отбелязва лек превес на тези, които смятат, че икономическата среда ще еволюира негативно. От политическа гледна точка, участниците отбелязват тендеция към негативно развитие. Социалната среда е видяна като стабилна, но и при нея отрицателната тенденция е силно застъпена.

При показателите за икономическа дейност на участниците, тендецията е положителна, особено по отношение на очаквани приходи и печалба, и в по-малка степен при разкриването на нови работни места. Една трета от членовете на камарата посочват положително развитие на техните инвестиции. Техният оптимизъм също бележи стабилни и дори положителни нива. За съжаление, привлекателността на България като бизнес дестинация разделя доста мненията на участниците.