fbpx Стандарт за безопасност в работата вече в превод на български | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стандарт за безопасност в работата вече в превод на български

Стандарт за безопасност в работата вече в превод на български

Българският институт за стандартизация издаде на български език OHSAS 18002:2008 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Указания за внедряване на OHSAS 18001:2007", който е част от поредицата документи за оценяване на здравето и безопасността при работа. OHSAS 18002 се позовава на специфичните изисквания на OHSAS 18001 и дава съответните указания за тяхното прилагане. Това издание отменя и заменя първото (OHSAS 18002:2000).

Стандартът разяснява принципите, залегналите в основата на OHSAS 18001 и описва целите, процесите и характерните входни и изходни елементи за всяко изискване на OHSAS 18001.

Стандартът дава примери за области, в които е характерно увеличаването на риска, и примери за механизмите за контрол - закупуване или трансфер на стоки и услуги и използването на външни източници, опасни материали и задачи, поддръжка на безопасността на производствени мощности и съоръжения.