fbpx Стартира Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира Дарителската програма за опазване на природното и културно наследство

Стартира 14-ото издание на Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство в България. От 6 октомври до 18 ноември 2011 г. Мото-Пфое приема неограничен брой проекти – индивидуални или колективни – които допринасят за екологичното равновесие у нас, за съхранението на ценностите в културната ни съкровищница и обогатяването на социалния живот в страната. Важно условие за кандидатстване по програмата е проектът да е в процес на реализация към момента на подаване на документите, т.е. не се допускат такива в идейна фаза, както и вече приключили инициативи.

Могат да се включат още детски и младежки проекти, чиито автори са на възраст до 18 години и се осъществяват под ръководството на пълнолетни лица. Основна цел на програмата не е само финансовото субсидиране, а също така да се окуражават инициативи за опазване на околната среда, културното богатство и природните ресурси, както и да се насърчи социалната ангажираност.

Участниците в конкурса трябва да се запознаят с регламента на Дарителската програма на www.motopfohe.bg, да попълнят формуляр за участие и да го изпратят в срок до 18 ноември т.г. включително. Общият награден фонд за 2011 г. е в размер на 20 000 лв. Ще бъде отличен един национален победител и ще се присъдят до две поощрителни награди.
Експертно жури разглежда документите на кандидатите и оценява проектите, в зависимост от следните критерии: полезност и практичност, мисия на проекта, финансова нужда, оригиналност, значение за опазване на общонационалното природно и културно наследство.

Председател на националното жури е д-р Петър Янков – Председател на Българското дружество за защита на птиците, членове са представители на министерствата на околната среда и водите, културата и науката и образованието, както и на организацията WWF.
Крайният срок за подаване на документи за участие е 18 ноември 2011 г. Изпращат се на адрес: 1360 София, ж.к Люлин, бул. „Сливница” 444, Мото-Пфое ЕООД, За Дарителската програма.