Стартира проект за повишаване на финансовата грамотност на учениците

Джуниър Ачийвмънт България обяви старта на мащабен проект за проучване и повишаване на нивото на финансова грамотност (The Financial IQ Project) на учениците от 1. до 12. клас в училищата в България. Амбициозният проект, който ще продължи до лятото на 2017 г., ще стартира с проучване на нивото на финансова грамотност на учениците и ще продължи с обучения за ученици и учители в страната. Предвижда се изследването да обхване 200 училища и да се проведе в периода ноември 2015 г. – февруари 2016 г. То ще се осъществи по методологията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като участие в него ще вземат водещи експерти от организацията. Очаква се експертите от ОИСР да представят резултатите в началото на 2016 г., а в поредица от семинари след това да споделят опита на други държави в обучението по финансова грамотност, както и да предоставят конкретни мерки и препоръки на страната ни.

Инициатор на проекта е Джуниър Ачийвмънт България. В продължение на над 10 години организацията създава, адаптира и прилага в редица училища образователни програми по икономическа и финансова грамотност. С настоящото проучване и последващи обучения Джуниър Ачийвмънт отваря вратите за широко обществено партньорство за модернизиране на образованието и включването на финансовата грамотност като елемент от ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“.

Министерството на образованието и науката оценява нуждата от въвеждането на обучение по финансова грамотност в българските училища като част от обучението по предприемачество и е официален партньор на проекта. По време на проучването в училищата просветното ведомство ще бъде представлявано от двама експерти.

Проектът ще се осъществи със съдействието на три ключови представителя на финансовия сектор у нас – NN България, MasterCard и УниКредит Булбанк – които си поставят за цел младите хора да подобрят възможностите си за управление на личните финанси и да развият икономическите си възможности, така че да могат по-добре да осъществяват стремежите си и да преодоляват трудностите.

Facebook comments