fbpx Стартира първата healthtech иновационна програма в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира първата healthtech иновационна програма в България

Стартира първата healthtech иновационна програма в България

Фондът за рисков капитал Eleven и лидерът във фармацевтичния сектор Софарма Трейдинг обявиха началото на първата у нас иновационна програма в сектора Грижа за здравето. Инициативата SOinventure цели да използва потенциала на дигиталните технологии при търсенето на иновативни решения за едни от най-големите предизвикателства пред съвременната здравна индустрия.

В основата на SOinventure стои нуждата от трансформация на традиционния, реактивен подход при опазването на физическото и ментално здраве на поколенията и насърчаването на активна грижа, превенция и профилактика, където водеща роля имат технологиите. Подобреният достъп до интегрирани здравни услуги през целия живот независимо от физическата локация, изграждането на свързани общности и повишаване качеството на живота и здравето, са само част от темите, провокирали създаването на иновационната програма SOinventure. Нейният формат включва платформа за работа със стартиращи компании с готови решения в сферата на здравните технологии (healthtech) и вътрешен акселератор в рамките на Софарма Трейдинг по предварително определени предизвикателства.

В рамките на иновационната програма стартъпи с вече оформени идеи за продукти и услуги ще могат да кандидатстват със своите решения в областта на:

- Грижа и здраве за възрастните поколения
-  Аптеката на бъдещето
-  От реактивна към проактивна грижа за здравето през целия живот с помощта на дигиталните технологии

До пет компании ще влязат като активни участници в първата healthtech иновационна програма SOinventure, провеждаща се във водещия хъб и екосистема за технологични компании и таланти Campus X. В програмата с помощта на методологията дизайн мислене, обучения от експерти и менторски сесии, ръководени от студиото за дизайн мислене Creative Shower, участниците ще могат да подобрят продуктовото си предложение и бързо да достигнат до фаза на готовност за интеграция с бизнеса. Успоредно с това, по индивидуално разработена методология от Creative Shower, ще работи и вътрешният акселератор в Софарма Трейдинг, в който най-добрите идеи на служители ще получат възможността да прераснат в бизнес проект в компанията.

“Днес, всички гледат към новите технологии и иновациите с очакване как те ще променят живота ни към по-добро. Ние искаме да бъдем двигател на тази промяна в сектора на грижа за здравето. Именно здравето на хората - ментално и физическо - е основа за просперитет и по-устойчиво бъдеще на всяка общност. Със SOinventure искаме да отидем отвъд опазването на здравето и да бъдем активната страна в създаването с помощта на технологиите на един по-смислен и по-удовлетворяващ живот на всеки един човек”, коментира Димитър Димитров, Изпълнителен директор на Групата компании Софарма Трейдинг.

“Един от най-красноречивите фактори за зрелостта на едно общество е начинът, по който то полага грижа за здравето и благоденствието на възрастните хора и на децата. Затова, лично за мен, няма по-обнадеждаващ момент от този, в който виждам на практика ангажираността и зрелостта на компания като Софарма Трейдинг да инвестира заедно с нас в това начинание, като същевременно подкрепя предприемаческата среда в България.”, сподели Даниел Томов, управляващ партньор в Eleven.

Прозорецът за кандидатстване по програмата е отворен до 30 май.