fbpx Стартира първата специализирана интернет платформа за социални проекти - CSR Zone | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стартира първата специализирана интернет платформа за социални проекти - CSR Zone

 В България вече функционира интернет платформа, която позволява на компаниите много лесно да изберат, каква социална кауза и проект да подкрепят. Социално отговорните бизнеси вече могат с няколко клика да разгледат всички проекти и инициативи, планирани от различни организации в нестопанския сектор. Първата българска интернет платформа “CSR Zone” възниква в резултат от стратегическата дейност на „CSR Bulgaria” за увеличаване ефективността в реализирането на социални проекти. Основната цел на платформата е да спомогне за създаването на благоприятна среда за осъществяването на различни социални политики и програми, като улеснява комуникацията между компаниите и организациите.

Идеята на „CSR Zone” е да обедини социално отговорните компании в България, да даде платформа за представяне на значими проекти от различни организации, както и да осигури възможност на бизнеса да избират от добре структурирани и подготвени проекти.

В България функционират огромен брой много добре подготвени, всеотдайни и професионални организации, които реализират страхотни социални проекти. В същото време се забелязва тенденцията, големите компании, които отделят големи бюджети за социални дейности да ги делегират на ПР и рекламните си агенции, които започват самостоятелно да реализират социални проекти. Разбира се по този начин се постига предимно добър ПР резултат за сметка на ефективността на самите проекти.
А същевременно нестопанските организации са в изключителна борба за финансово оцеляване, за да запазят своите каузи и дейност.

„Ние виждаме, че дупката в комуникацията между бизнеса и нестопанския сектор в страната ни е огромна. Компаниите искат само публичност и реклама и правят фалшив ПР маскиран под името КСО. Искаме това да спре, искаме наистина да започнат да се финансират реални каузи и проекти и наистина да има резултат за обществото ни и природата. Трябва да спрем с тези еднократни кампании организирани от рекламни и ПР агенции маскирани, като социални проекти. Това не е правилно, така не се гради устойчив бизнес!“ споделя Десислава Тодорова, главен редактор на CSR.BG.

Мисията на „CSR Zone” е да предостави на бизнес партньорите на CSR Bulgaria избор от социални каузи, както и да предложи съвети за най-ефективните начини за подкрепа, участие в реализацията и измерване на резултатите им. По този начин се създават условия за повишаване качеството на реализираните социални проекти, както ще се ограничат възможностите за фалшифициране на дейности и неправомерно усвояване на средства.