fbpx Ставките по схемите за подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2021 са определени | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ставките по схемите за подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2021 са определени

Водеща снимка
Да

Ставките по схемите за подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2021 са определени

Ставките за единица площ по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за кампания 2021 бяха определени със заповеди на министъра на земеделието. Плащането е формирано като съотношение между бюджета и допустимите площи по съответната схема за подпомагане.

През 2021 г. в сравнение с 2020 г. се наблюдава увеличение в площите, които отговарят на условията за допустимост по всички схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци с изключение на Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци, (домати, краставици, корнишони и патладжан), където има спад на допустимите площи с около 194.26 ха. Разликите в ставките в сравнение с предходната година са в резултат на повечето допустими площи по схемите, за които земеделските стопани ще получат подпомагане за кампания 2021. За Кампания 2020 земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци  получиха по-висок размер на подпомагането по схемите за обвързана подкрепа, в резултат на допълнителен трансфер на средства в размер на 10,5 млн. лева. от ПРСР,  определен с Регламент за изпълнение (ЕС)2020/1424 на Комисията от 08 октомври 2020 година, с цел ограничаване на последиците от пандемията от COVID19 и произтичащите от нея затруднения за селскостопанския сектор.

 Отчитайки всички изисквания на европейското и националното законодателство по схемите за обвързано подпомагане за кампания 2021 са определени максималните възможни ставки на хектар, които позволяват да се спази размерът на бюджета при отразяване на всички допустими площи по схемите.