Стигнали сме дъното на второто "V" в компютърен хардуер и може би идва край на свиването?

Такива са прогнозите на независима агенция за информация, проучвания и анализи, специализирана в областта на ИКТ, CBN - Pannoff, Stoytcheff and Co.

Шесто поредно тримесечие обаче доставките на хардуер отбелязват спад. Дори очакваното засилено търсене на преносими компютри не се случва и няма как да помогне. Пореден неочакван срив има в доставките и на мобилни телефони. Цели сегменти от Технологичния бизнес се борят за оцеляване – поредния са продажбите на печатащите устройства. Правителството според нас прави каквото може в тези условия. Изненадващи, дори и за нас, са сравнително високите обеми на обявените по ЗОП поръчки за хардуер в Q4’2009 – това показва друго независимо изследване на CBN. Обезпокояващо по наше мнение е наблюдението, че в тръжните комисии експертното мнение не е на достатъчно високо професионално ниво, което заплашва нормалното функциониране и обновяване на техниката на редица национални информационни системи и респективно доверието към Технологичния сектор.

Добрата новина - данните на CBN показват, че графиката на кризата в достваките на хардуер прилича на « W ” – образна, като спада в Q4’2009 е много вероятно да е второто дъно. Ако прогнозите за поведението на пазара на някои водещи бизнес анализатори се окажат верни, доставките на хардуер е възможно да излязат поне на нула в Q2’2010.