fbpx Стъклените отпадъци ще се сортират по цвят | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стъклените отпадъци ще се сортират по цвят

За първи път в България отпадъците от стъклени опаковки ще се сортират по цвят преди да бъдат рециклирани. Това е възможно благодарение на нова оптична система, в която Екопак България ще инвестира над 1 500 000 лв. до края на годината.

От организацията за разделно събиране на отпадъци от опаковки очакват модернизираната инсталация да заработи до края на 2016 г. и да повиши капацитета си от 5 т/ч на 15 т/ч, да намали загубите от технологичния процес с до 10 % и да намали съдържанието на замърсители в готовата суровина два пъти. Сортираща инсталация ще има възможност да поеме за сепариране отпадъците от стъклени опаковки и на други организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

И през 2015 г. Екопак България отново е лидер сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,12 % пазарен дял. Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева подписа заповедта, с която одобрява дейността на организацията и признава изпълнението на целите й за 2015 г.

За да изпълни изискваните от закона квоти за събиране на отпадъците от пуснатите на пазара опаковки, тази година Екопак Бългрия въведе заключваща система на жълтите контейнери, в които се събират пластмасови и метални отпадъци. Механизмът е разработен специално за Екопак и пази съдържанието на контейнерите от изземване. Проектът на стойност над 100 000 лв. вече стартира в Русе и Хасково, а до края на годината ще бъде веведен в Шумен и Перник.

Още 1,5 млн. лева ще инвестира организацията за разделно събиране на отпадъци в нови контейнери тип „иглу“.