fbpx Студенти по архитектура се събират на мащабна среща на Витоша | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Студенти по архитектура се събират на мащабна среща на Витоша

Между 12-21 октомври тази година Витоша ще приеме над 200 студенти по архитектура от цял свят. ЕАСА България, българският възел от мрежата на студенти по архитектура в Европа – ЕАСА, организира международната среща INCM Витоша 2018  под наслов Приемственост.
Този октомври, в местност Боерица, в рамките на 10 дена 200 души от 50 държави от цял свят ще живеят, работят и споделят опит заедно под формата на отговорен мултикултурен експеримент, с фокус студентски активизъм и архитектурно образование.

Централно място са общите дискусии, в които млади архитекти разискват големите теми за архитектурното образование и професия. Събитието е колективно начинание, отвъд граници, генерации, в което всички предприемат действия за да осъществят мисия по-голяма от всеки един. От пристигането си в София на 11 октомври, международната група от 150 студента по архитектура ще имат възможност да наблюдават, опознаят и разглеждат Витоша от различни гледни точки, да се запознаят с различни нейни страни от дистанцията на града.

На 12 октомври 200 студента по архитектура от Европа и България ще се изкачат на Витоша заедно. Походът от Златните Мостове до местност Боерица и колективното придвижване на такава маса хора само по себе си е символичен акт. Такъв е и решението на ЕАСА България да покани студенти по архитектура от цял свят на 10-дневна среща в планината. Участниците в INCM Витоша 2018 ще бъдат ангажирани с индивидуални и колективни занимания, които да ги запознаят от първа ръка с контекста на Витоша, и най-вече с тематично свързани с проекта места и казуси. Ще се обсъжда миналото, настоящето и бъдещето на планината, а разговорите за моментът на ЕАСА, състоянието на архитектурното образоване и полето за действие на студентите по архитектура като активни участници във формирането на градската среда ще са постоянна част от процеса.

На 15 и 18 октомври в Еко стационар „Белите Брези“ ще се проведат презентациите на кандидатурите за държави домакини на бъдещите срещи на ЕАСА, а на 16 и 19 октомври представителите на мрежата на ЕАСА ще вземат решение кога ще бъде отговорността и честта да посрещни следващите ЕАСА събития в собствената си държава. Дискусиите по темата ще се проведат в местност Боерица в специално проектирано за целта временно пространство, създадено от български студенти по архитектура. В духа на един от основните принципи на ЕАСА: от студенти за студенти и като продължение на установени практики, дебатите ще бъдат моделирани от студенти, с опит в мрежата на ЕАСА.

Кулминация в програмата на INCM Витоша 2018 е публичният ден – форум с лекции, панелна дискусия и неформални разговори с фокус върху град, планина и активно общество, разгледани през призмата на архитектурата и взаимовръзките между самите тях. Това ще е денят, в който общността на ЕАСА ще срещне студенти от България и Европа, партньори на проекта INCM Витоша 2018 и други заинтересовани лица значими гост лектори с провокативни възгледи и интересни истории за споделяне, а представители на ЕАСА България ще разкажат за замисъла зад международната среща и съпътстващите я събития. Форумът е отворен за широка публика и ще се проведе на х. Иглика на Витоша на 20 октомври, с целодневна програма, на английски език.

Освен пик на международната среща INCM Витоша 2018, и ключов момент във връзка със съпътстващата го през измината година програма от студентски активности на ЕАСА България , еднодневният форум ще е и естествена кулминация на предхождащите го четири паралелни събития  в университетите по архитектура в София на 16, 17, 18 и 19. Октомври – срещи между чуждестранни лектори и местни студенти.