fbpx Световният ден за безопасност и здраве при работа с фокус върху социалния диалог и образованието | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Световният ден за безопасност и здраве при работа с фокус върху социалния диалог и образованието

28-ми април е обявен за Световен ден за безопасност и здраве при работа от Международната организация на труда (ILO) през 2003 г. Целта е да се  подчертае превенцията на злополуките и болестите на работното място, основавайки се на трипартизъм и социален диалог.

Фокусът през 2022 г. е социалния диалог за създаване на положителна култура на безопасност и здраве. Продължаваме да живеем в глобална здравна криза и се сблъскваме с постоянни рискове за безопасността и здравето в света на труда. Необходимостта от изграждане на силна култура по безопасност и здраве на всички нива в организациите става все по-осезаема. Насърчаването на обученията по безопасност и здраве при работа в компаниите става все по-трудно. С времето се е наложило мнението, че курсът за обучение за здраве и безопасност на работното място е нещо излишно и полезно само за избягване на санкции. Затова са необходими иновативни методи на обучение.

Компанията за безопасност и здраве при работа ЛОТ-КОНСУЛТ стартира напълно нова електронната платформа за обучения, която прави обучението персонализирано, по-лесно и приятно. То се адаптира спрямо курсиста и в удобно за него време. Е-learning платформата има възможност за избор на език, персонализация на съдържание, повторение и затвърждаване на знанията. Оценяването е обективно и цялостният обучителен процес позволява по-точен и всеобхватен анализ.