fbpx Съвместни продукти за стимулиране на търговски обмен на Българската и Френската банки за развитие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Съвместни продукти за стимулиране на търговски обмен на Българската и Френската банки за развитие

Съвместни продукти за стимулиране на търговски обмен на Българската и Френската банки за развитие

Българска банка за развитие (ББР) и Френската банка за развитие OSEO ще работят за създаването на съвместни продукти. Създаването на нови продукти е с цел да се стимулират френските инвестиции на българския пазар, както и да се подпомогне развитието на важни за българската икономика отрасли. Двете страни се договориха ББР да използва опита и финансовите инструменти на френската банка за подобряване достъпа до финансиране на малки и средни предприятия в страната. Френската банка за развитие OSEO e 100% собственост на френската държава и е сред най-големите банкови институции с държавно участие в Европа с почти 100 годишна история. За 2009 година банката е подкрепила 80 000 предприятия и над 85 000 проекта. Общо предоставените финансови средства и гаранции са за 25 млрд. евро.