fbpx Свободните зони - модерни логистични центрове за търговия и услуги | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Свободните зони - модерни логистични центрове за търговия и услуги

 Всеобщо е признанието, че свободните зони са важен инструмент на международната икономическа политика с цел развитие на свободна международна търговия.
Свободна търговска зона е тази, в която контролът е основан по-скоро на формалности, извършвани в съответствие с изискванията на процедурите на митническите складове, отколкото въз основа на съществуването на физическа преграда.

За консултации:
"ЕВРОКОНСУЛТ 2002 ПРЕВОДИ" ЕООД
Фирмата предоставя консултантски услуги относно международен бизнес, преки чужди инвестиции,
свободни зони, технологичен трансфер и иновации, и обслужваща дейност по преводи и легализации.
Адрес: Бургас, жк. Лазур, бл. 70, ет. 3, ап. 9
тел.: 056/206 40, 0889/ 813 188
e-mail: euro2503@yahoo.com
През последните години за много държави се ограничават възможностите за развитие на техните свободни зони: част от тях са страните членки на ЕС, които трябва да се лишат от много традиционни изгоди на своите зони, в противен случай попадат под дефиницията държавни субсидии. Търговските споразумения на СТО (по-специално разпоредбите относно субсидиите за експорта) и все по-голямото редуциране важността на митата от СТО също поставят на риск традиционните стимули, предоставяни в свободните зони.
По настоящем са разпространени типовете свободни зони като свободни пристанища, научни и технологични паркове, специални икономически зони, индустриални свободни зони, експортни промишлени зони, зони за обработка на информация, зони за финансови услуги (офшорни). Търговските свободни зони са инструменти на нова политика за развитие на свободна търговия, привличане на ПЧИ, създаване на заетост, чужда валута, технологичен трансфер, индустриално производство, икономически растеж и благосъстояние.
Преференциите, предоставяни в свободните зони, са недискриминационен достъп до зоната, свободен транзит, опростени изисквания относно лицензи и процедури при започване на бизнес,
опростени митнически процедури, освобождаване от митнически налози (импортни мита и такси), фискални стимули (освобождаване от ДДС и други данъци), финасови стимули, свързани със свободно движение на капитали, преференциални лихвени проценти, субсидирани инфраструктурни услуги (ниски наеми, евтини административни и други услуги), либерализация на транспорта до/от зоната, дерегулация на трудовото законодателство.
Няма единeн законодателен ред за свободните зони в световен мащаб
Държавите са свободни да създават свободни зони и да им предоставят инфраструктура, митнически, фискални и финансови предимства, въпреки че страните членки на ЕС, СТО, ФТАААЛКА, МЕРКОСУР и други съюзи, трябва да се съобразяват и придържат към разпоредбите, свързани с тарифни и нетарифни бариери, некоректни търговски практики, експортни субсидии, държавни субсидии, селскостопански и индустриални дейности, правилници за произход. Липсва международен закон и конвенции за свободните зони, както и глобално утвърден механизъм за тях.

Свободна зона Шанън

Тази зона е една от най-успешните индустриални свободни зони в рамките на ЕС. Тя представлява интерес като
съвременен модел за чужди инвестиции и услуги, подходящ за изучаване от България по следните причини.
Преди да стане член на ЕС през 1973 г. Ирландия е имала слаба икономика, силно зависеща от селското стопанство, ниско равнище на доходите, висока безработица и неразвита инфраструктура и комуникации. След влизането си в ЕС държавата трансформира режима и дейността на свободната си зона в съответствие с изискванията на ЕС. Днес Ирландия има модерна експортна икономика благодарение и на процеса на индустриализация и експортна стопанска ориентация, започнал с основаването и развитието на свободна зона Шанън през 1957 г. Тя продължава да бъде център за регионално развитие и привличане на чужди инвестиции. Ирландия създава държавната компания за развитие Shannon Development Ireland Ltd. със специален отдел "Отношения с ЕС" с цел привличане на максимален паричен поток от съюза. Страната ползва тези фондове чрез Европейския фонд за регионално развитие и Европейската инвестиционна банка. Средствата се разпределят по програми за развитие на инфраструктурата, безвъзмездна помощ за промишлеността, занаятите и услугите и използване на вътрешния потенциал за развитие на самите региони.
Днес Ирландия се развива като една от най-облагодетелстваните от съюза държави с добре развита
инфраструктура, комуникации и промишленост. Последователната и далновидна политика на ирландските правителства са превърнали свободна зона Шанън в първокласен индустриален технологичен парк на Европа, център за регионално, национално развитие и привличане на чужди и местни инвестиции.
Преимущества на Шанън:
Големи инвестиционни стимули: най-ниски корпоративни данъци върху производството и международните услуги, споразумения за освобождаване от двойно
данъчно облагане с ключови страни.
Висока възвръщаемост на инвестициите.
Прекрасна икономическа и законодателна среда
в страната.
Модерна инфраструктура и комуникации.
Високо образовани и млади местни специалисти от Университета и Технологичния институт в Лимерик.
Бързо съгласуване и осъществяване на инвестиционните проекти.
Активна държавна политика за развитие на търговски контакти между инвеститорите в зоната и местните ирландски производители и доставчици.
В зоната работят 120 чужди и местни компании: 50 в производството (фармацевтика, авиация, софтуер и хардуер) и 70 в областта на услугите (лизинг и репаратура на авиомашини, финанси, банково дело, здравеопазване), голяма част от които са от Северна Америка.


ЕС регулира свободните зони по отношение на дефинирането им, преместването на стоки, контрола, дейностите, изнасянето на стоки, реекспорта, унищожаването и изоставянето на стоки в съответствие с изискванията на Международната митническа организация, посочени в Конвенцията от Киото за опростяване и хармонизиране на митническите процедури от 1973 г. и преработения и вариант от 1999 г. Международната митническа организация регулира свободните зони от гледна точка на предоставяните в тях преференции относно митата и митническите такси.
Международните организации и институции, супервизиращи развитието и състоянието на зоните, определят общия оборот на стоки и услуги и броя на лицензираните фирми, работещи в свободните зони, като приоритетни критерии за оценка на тяхното развитие. В ОАЕ Дубай Джебел Али свободно пристанище и свободна зона са заети 50 000 души и произвеждат общ оборот от 10 млн. щ.д. и има 2200 лицензирани фирми. Свободното пристанище Хонгконг е най-натовареното контейнерно пристанище в света. Свободната зона Колон в Панама е най-голямата свободна търговска зона в Западното полукълбо с 500 лицензирани функциониращи фирми от цял свят. Сингапур е най-натовареното свободно пристанище в света за шипинг тонаж и тонаж за бункероване. Свободната зона Мавриций е индустриален парк, в който безработицата е снижена на 3% през 2003 г., свободната зона на пристанище Тянжин в Китай има обща стойност на инвестциите 5 млн. щ.д. Свободната зона Шанън в Ирландия има най-високия процент на промишлено производство на САЩ в Европа благодарение на предлаганите финансови облекчения.