Свят без отпадъци

Компанията Кока-Кола обяви миналата седмица, че променя подхода си към опаковките, поставяйки си за цел до 2030 г. да подпомогне оползотворяването и рециклирането на еквивалента на 100% от опаковките, които произвежда и продава на глобално ниво.

Тази цел е основополагаща в новата визия за опаковките на компанията – Свят без отпадъци, която системата на Кока-Кола възнамерява да подсили с дългогодишната си инвестиция в разработването на 100% рециклируема бутилка. Тя води началото си от разбирането, че опаковките на храни и напитки са неизменна част от живота на модерния човек и има още много какво да се направи, за да се редуцират отпадъците от тях в световен план.

Компанията и нейните партньори бутилировачи имат няколко ключови цели:

- Инвестиция в планетата: До 2030 г. системата на Кока-Кола по света ще подпомага събирането и рециклирането на еквивалента на всяка продадена бутилка или кен. Компанията ще инвестира допълнителен маркетингов бюджет и ресурс, за да постигне 100% оползотворяване на отпадъците и да информира консуматорите си какво, къде и как да рециклират. В ангажимента влиза оползотворяването на опаковки от безалкохолната индустрия, включително и такива на конкуренти. Кока-Кола ще работи заедно с местните общности, бизнес партньори, своите клиенти и потребители, за да обърне внимание на проблеми като изхвърлянето на използваните опаковки и отпадъците в морето.
- Инвестиция в опаковките: За да изпълни своята цел, компанията ще продължава да работи върху разработването на 100% рециклируеми опаковки и да търси начини за създаване на все по-добри бутилки - дали с повече рециклирано съдържание, дали чрез суровини на растителна основа или чрез намаляване съдържанието на пластмаса във всяка от тях. В момента по-голямата част от опаковките на компанията могат да се рециклират. До 2030 г. системата на Кока-Кола се стреми да произвежда своите бутилки от минимум 50% рециклирано съдържание, а голямата цел е да се утвърди нов световен стандарт при производството на опаковки в безалкохолната индустрия.

Свят без отпадъци е следващата стъпка в усилията на компанията за устойчиво развитие, надграждаща успеха с възобновяването на 100% от водата, която се използва при производството на напитките й. Кока-Кола достигна тази цел през 2015 г., 5 години по-рано от планираното. Тези усилия са част от дългосрочната стратегия на компанията да се развива по правилния начин, утвърждавайки се като отговорен производител на цялостно портфолио от разнообразни напитки.


 

Facebook comments