fbpx Свят без отпадъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Свят без отпадъци

Компанията Кока-Кола обяви миналата седмица, че променя подхода си към опаковките, поставяйки си за цел до 2030 г. да подпомогне оползотворяването и рециклирането на еквивалента на 100% от опаковките, които произвежда и продава на глобално ниво.

Тази цел е основополагаща в новата визия за опаковките на компанията – Свят без отпадъци, която системата на Кока-Кола възнамерява да подсили с дългогодишната си инвестиция в разработването на 100% рециклируема бутилка. Тя води началото си от разбирането, че опаковките на храни и напитки са неизменна част от живота на модерния човек и има още много какво да се направи, за да се редуцират отпадъците от тях в световен план.

Компанията и нейните партньори бутилировачи имат няколко ключови цели:

- Инвестиция в планетата: До 2030 г. системата на Кока-Кола по света ще подпомага събирането и рециклирането на еквивалента на всяка продадена бутилка или кен. Компанията ще инвестира допълнителен маркетингов бюджет и ресурс, за да постигне 100% оползотворяване на отпадъците и да информира консуматорите си какво, къде и как да рециклират. В ангажимента влиза оползотворяването на опаковки от безалкохолната индустрия, включително и такива на конкуренти. Кока-Кола ще работи заедно с местните общности, бизнес партньори, своите клиенти и потребители, за да обърне внимание на проблеми като изхвърлянето на използваните опаковки и отпадъците в морето.
- Инвестиция в опаковките: За да изпълни своята цел, компанията ще продължава да работи върху разработването на 100% рециклируеми опаковки и да търси начини за създаване на все по-добри бутилки - дали с повече рециклирано съдържание, дали чрез суровини на растителна основа или чрез намаляване съдържанието на пластмаса във всяка от тях. В момента по-голямата част от опаковките на компанията могат да се рециклират. До 2030 г. системата на Кока-Кола се стреми да произвежда своите бутилки от минимум 50% рециклирано съдържание, а голямата цел е да се утвърди нов световен стандарт при производството на опаковки в безалкохолната индустрия.

Свят без отпадъци е следващата стъпка в усилията на компанията за устойчиво развитие, надграждаща успеха с възобновяването на 100% от водата, която се използва при производството на напитките й. Кока-Кола достигна тази цел през 2015 г., 5 години по-рано от планираното. Тези усилия са част от дългосрочната стратегия на компанията да се развива по правилния начин, утвърждавайки се като отговорен производител на цялостно портфолио от разнообразни напитки.