fbpx Съюзът на пивоварите е удостоен с най-големия приз на БСК | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Съюзът на пивоварите е удостоен с най-големия приз на БСК

Съюзът на пивоварите в България (СПБ) получи най-голямата награда на Българската стопанска камара (БСК) - „Майка България“ за реализация на проекти с принос към устойчивото развитие на сектора, добрите практики за корпоративна социална отговорност и издигане репутацията на отговорния бизнес в страната и чужбина. Наградата бе връчена и по повод трите юбилея, които браншът празнува тази година - 135 години пивоварна промишленост в България, 60 години пивоварна наука и 25 години Съюз на пивоварите.

Признанието отбелязва достиженията на СПБ в стратегическите за бирената индустрия направления: качества и интегритет на продуктовата категория, отговорен маркетинг и саморегулация, международно партньорство и научни изследвания. Съюзът на пивоварите е единствената браншова организация у нас, която осъществява обща за сектора програма с инициативи за социална отговорност, включваща и проект за превенция употребата на алкохол от лица под 18 г. - „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. СПБ позиционира в страната и общоевропейския иновативен проект Positive Story of Beer, фокусиран върху модерната бирена култура и преодоляването на сексиските стереотипи към категорията. 

За миналата година общият пазар на бира в страната възлиза на 5 300 000 хектолитра бира, което е с 2 % повече от 2014 г. Според изпълнителния директор на СПБ Ивана Радомирова ръстът в общия обем на продажбите на българския пазар през 2015 г. се дължи до голяма степен на топлото и слънчево време, както и на голямото разнообразие от нови асортименти и марки пиво. По данни на НСИ вносът на бира е нараснал с 15% в сравнение с 2014 г. Със същия процент е и увеличението в износа на пиво.