fbpx Създадоха виртуална лаборатория по нанотехнологии | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Създадоха виртуална лаборатория по нанотехнологии

Първата по рода си у нас виртуална лаборатория по нанотехнологии ще бъде създадена в рамките на проекта „Нанотехнологии в преподаването на природни науки – Nano-tech Science Education” Целта е, виртуалната лаборатория да послужи като платформа за уроци по точни науки, като база данни за педагогически материали и като център за споделяне на свързани с обучението по точни науки графични помощни материали, както и записани и интересни илюстрирани експерименти по нанотехнологии. В рамките на проекта ще бъде създаден и Нанонаучен център, представящ на учащите и на техните настоящи и бъдещи преподаватели чудесата на нанотехнологиите. Чрез лабораторията ще бъде изработена и представена програма за едноседмичен Научен обучителен лагер, включваща практически експерименти и демонстрации. Неговата цел е да бъде обезпечено изпитването на съдържанието и функционалностите на виртуалната лаборатория.

„През последните години множество проучвания показват изключителен спад в интереса на младите хора към ключови научни изследвания и сфери. Актуални данни на OECD показват, че през последното десетилетие в много страни броят на младите хора, постъпващи в университет, нараства, но те избират други области, различни от точните науки. От гледна точка на съотношение между половете, проблемът е още по-голям, защото като цяло момичетата по-слабо се интересуват от наука, отколкото момчетата. Целта на проекта Нанотехнологии в преподаването на природни науки е именно да отговорим на това предизвикателство, предлагайки механизми за стимулиране интереса на младите хора към тези важни за обществото сфери на познанието“ - споделя Кичка Минкова, представител на Сирма Медия, която създава лабораторията.

Целевите групи на проекта са ученици от общообразователните и професионални училища на възраст от 13 до 18 години; учители по точни науки, както и студенти в колежи и университети, посещаващи курсове по точни науки (бъдещи училищни преподаватели по науки). Проектът ще се опита да се справи с описаните по-горе проблеми, внедрявайки утвърдени, но към момента независими технологични решения в съзидателни и мотивиращи педагогически материали и виртуални обучителни среди.