Създаване на единен ЕС-електронен подпис

Създаване на единен ЕС-електронен подпис

Създаване на единна платформа за ЕС-електронен подпис гласуваха миналата седмица в Брюксел депутатите в Европейски парламент на предприятията (ЕПП). Също така те гласуваха създавена и на юридическо лице - европейско предприятие (European Private Company). 71% гласуваха за по-стриктни регулации по отношение на забавените плащания от публични институции. Антонио Таяни, заместник-председател на ЕК отговарящ за индустрия и предприемачество, увери, че в ЕП на 20-ти октомври ще бъде гласувана Директива за Закъснелите Плащания, която предвижда 30 или 60 дневен срок за плащане и наказателна лихва за забавяне.

Елена Маринова, президент на Мусала Софт, беше представителят на софтуерната ни индустрия в българската делегация. Тя сподели: „Изключително ползотворно събитие, много полезна информация и куп нови приятели! Наясно сме, че е необходим стратегически и тактически фокус върху образованието и инвестиции в иновации на всички нива, за да бъде конкурентен ЕС. Засегнати бяха разбира се остри текущи проблеми – например забавянията на плащанията от страна на публичният сектор, като според бизнесмени най-драстични са те в Италия, където реалният срок за плащане е средно 400 дни.”

Facebook коментари