fbpx Създаването на бранд „България” ще повиши конкурентоспособността на нашия туризъм | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Създаването на бранд „България” ще повиши конкурентоспособността на нашия туризъм

Създаването на бранд „България” ще повиши конкурентоспособността на нашия туризъм

Създаването на интегриран бранд на дестинация България е един от най-важните проекти в туризма. Той ще е от полза за развитието на целия бранш чрез интегриране на комуникацията, ясното позициониране и по-високата конкурентоспособност на страната в сектора. Това каза в Поморие зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов по време на информационна среща за първата фаза от проекта „Разработване на бранд „България“, продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“ по оперативна програма „Регионално развитие“. Дискусията в Поморие е част от поредица от 11 форума в страната с участието на бизнеса, туристическите сдружения, местната власт, медии и др. На срещата бяха обсъдени и добри практики при създаването на марки за конкретни дестинации. Очаква се новият бранд да бъде въведен през есента на 2013 г.

На срещата бяха съобщени резултатите от маркетингови проучвания за възприятията и познатостта на България като туристическа дестинация, както и за нагласите на потребителите към местните туристически продукти. Обсъдени бяха и стратегическите насоки за предстоящото разработване на бранда. Една от основните му цели е да бъде преодоляно еднопластовото разбиране за България предимно като слънчева морска дестинация и да бъде представен потенциалът й като целогодишно място за отдих и пътешествия.

Бяха представени резултати от изследвания в България и на 10 чуждестранни пазара сред туристи, туроператори и турагенти. Данните показват, че страната ни все още е малко позната дестинация, свързана предимно с добри възможности за морски туризъм и достъпна цена. На второ и трето място със значително по-нисък процент на познаваемост сред чуждестранните туристи са планинският и ски туризмът, балнео- и СПА ваканциите. Възможностите за разглеждане на културно-исторически забележителности са слабо познати сред тази група.
Положителното отношение към България е много по-високо сред чужденците, които вече са били в България, в сравнение с тези, които не са идвали у нас. Този факт води до висока обща удовлетвореност от почивка в България - при около 90% от чуждестранните туристи. Декларирана е и лоялност към дестинацията със склонност за повторно посещение при над 80% от тях.

Facebook коментари