fbpx Създават Гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Създават Гаранционен фонд по Програмата за развитие на селските райони

Европейската комисия одобри създаването на Гаранционен фонд, който ще ускори изпълнението на проекти по Програмата за развитие на селските райони. Новият механизъм ще позволи на бенефициентите по трите най-популярни мерки да получат улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции.

Фондът ще е с капитал 237 млн. лв. и ще служи за обезпечаване на кредити по проекти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Общата стойност на кредитите, които фондът ще гарантира, е 1 млрд. и 200 млн. лв. До два месеца Националният гаранционен фонд ще избере банките-партньори, които ще осъществяват реалното кредитиране и издаване на гаранции. Основните критерии при избора им ще бъдат предлагането на по-ниски лихви, облекчени условия за получаване на кредит, приоритетно обработване на документацията и осигуряване на достъп на стартиращи предприятия.
За да получат гаранции от фонда, бенефициентите трябва да са малки или средни предприятия със сключени договори по една от трите мерки и да са в добро финансово състояние. Размерът на гаранционното покритие ще е до 80%, а останалите 20% обезпечение трябва да се осигурят от кандидатите.