Създават система за "дигитална храна"

Световната продоволствена програма на ООН (WFP)и MasterCard обявиха глобално партньорство, което ще използва дигиталните иновации, за да помага на хората по целия свят да прекъснат цикъла на глада и бедността. Партньорството ще съчетава опита на MasterCard в електронните системи за разплащания с глобалния достъп на Световната продоволствена програма на ООН сред най-гладното население на света, за да отговорят на потребността от храна за най-уязвимите.

Световната продоволствена програма на ООН в бъдеще ще разработва както своята електронна ваучер програма, която позволява на гладни семейства по целия свят да си купят питателна храна в местните магазини, така и онлайн механизъм за дарения, който ангажира хора и компании в глобалната общност да работят заедно за решаване на проблема с глада.
Там, където пазарите са стабилни, програмата на ООН често разпределя ваучерите, които подлежат на обратно изкупуване в местните магазини за хранителни стоки и други стоки от първа необходимост. Тези ваучери помагат да се стимулира местната икономика, като същевременно позволяват на бедните общности да получат хранителна помощ без да се засяга тяхното достойнство. Чрез проекта "дигитална храна", опитът на MasterCard в разплащанията и в технологиите ще помогне на Световната продоволствена програма на ООН да усъвършенства и подобри своите системи, които дават ваучери за храна чрез мобилни телефони или банкови карти на хората без редовен достъп до банки или финансови услуги.

Facebook comments