fbpx Тази година са засети повече площи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Тази година са засети повече площи

Тази година са засети повече площи

По обобщени данни на Областните дирекции „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните към 1 номеври са засети 9,8 млн. декара с пшеница. За сравнение към същата дата на 2011 г. са били засети 6,4 млн. декара.
Засетите с ечемик площи са 1.6 млн. декара (1.1 млн. декара – 2011 г.). Аналогична тенденция се наблюдава и при сеитбата на ръж - 78 хил. декара и тритикале - 77 хил. декара, в сравнение със същия период от предходната година засетите площите с ръж са 49 хил. декара и с тритикале са 43 хил. декара. Единствено при рапицата темповете на сеитбената кампания са по-ниски от миналогодишните. Към настоящия момент са засети 1,7 млн. декара с рапица при 2,1 млн. декара през 2011 г.
Вече са реколтирани близо 99.2 % от площите с царевица, като общото производство по предварителни данни възлиза на 1,64 млн. тона, при среден добив 370 кг./дка.