fbpx Технологични прогнози за 2018 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Технологични прогнози за 2018 г.

Все по-широкото навлизане на технологиите за прогнозна поддръжка за предсказване на технически повреди, както и възможностите на виртуалната и разширена реалности за визуализирането и отстраняването им. Това погнозира софтуерната компания Progress за 2018 г. Освен това чатботовете ще повишат интелигентността си, а „Индустриалният интернет на нещата“ все по-често ще намира място в технологичните системи на бизнеса.

Хибридните приложения стават нативни
През 2018 г. ще продължат дискусиите дали приложенията да бъдат нативни, хибридни или прогресивни уеб приложения. Тази година хибридните загубиха част от популярността си и прогресивните уеб приложения взеха превес. Те може и да не предоставят същото плавно преживяване, както нативните, но са много по-лесни за разработване и разпространение. С появата на платформи като NativeScript и React Native, които са базирани на JavaScript, балансът започна да се измества в полза на нативните. Те позволяват на уеб разработчиците да предоставят нативни функционалности на различни платформи с еднакъв набор от инструменти и разработка. През следващата година все повече разработчици ще се връщат към тях.

Чатботовете стават по-умни
Чатботовете носят голям бизнес потенциал за привличането на нови клиенти и предлагане на възможност за самообслужване. С помощта на т. нар. „дълбоко обучение“ те могат да разбират естествения език с рекордната точност от 95 процента и на практика да обработват речта по-добре от повечето хора. Въпреки това те все още изостават в способността си да поддържат разговор. За щастие на пазара вече има инструменти за декларативно програмиране на разговори и все повече компании ще се възползват от тях през 2018 г. Това ще елиминира комуникацията с чатботове, базирана на предварителни сценарии, която не може да реагира на въпрос извън дефинираните.

„Индустриалният интернет на нещата“ намира все по-широко приложение
Въпреки че от доста време „Индустриалният интернет на нещата“ (IIoT) е една от най-дискутираните теми, той все още не е успял да отговори на очакванията към него. Оказва се, че досега доста сме подценявали сложността на събирането на данни от различни мрежи и устройства, прехвърлянето им по сигурен начин в „облака“ и анализирането им. Този проблем все още не е напълно решен. Към момента основните доставчици на „облачни“ услуги предлагат утвърдени IoT платформи, които могат да прехвърлят данни в голям мащаб и да обработват част от тях локално в своите мрежи. В близкото бъдеще все повече ERP доставчици ще надграждат тази основа, за да предоставят иновативни приложения за IIoT с облачни услуги, базирани на събития, прогнозни анализи и „дълбоко обучение“.

Прогнозната поддръжка предсказва повреди, преди да се случат
Концепцията за когнитивните технологии съществува от десетилетия въпреки погрешното схващане, че е нова модерна тенденция. Следващата стъпка в развитието й няма да бъде просто събирането на данни, а предоставяне на възможност за анализирането им. Интересното е, че тези, които трябва да се справят с тази задача, няма да бъдат хората, а машините. Този процес се нарича „прогнозна поддръжка“ (predictive maintenance) и е базиран на внедряването на когнитивно обучение в дадено оборудване. Чрез него генерираните от множеството сензори данни могат да бъдат обработвани своевременно с цел идентифициране и елиминиране на повреди и грешки, преди още да са се случили.

Ще гледаме във виртуалното бъдеще
Към технологиите за прогнозна поддръжка могат да се добавят възможностите на виртуалната реалност (VR) и разширената реалност (AR). Те могат да предложат визуализция на повредата, причините за появата й и решенията за предотвратяването й. AR осигурява платформа, която наслагва компютърно генерирано изображение върху начина, по който потребителят вижда реалния свят. Така на екран може да се визуализира къде точно се намира дадена повреда и да се намалят времето, усилията и разходите за първоначалната диагностика и последващото отстранение. VR добавя още едно измерение, което позволява на потребителя на ниво възприятие да се интегрира в среда, която иначе е недостъпна. С помощта на обикновени комплекти за AR и VR или други специални устройства потребителят може да се придвижва в клонираната среда в реално време чрез увеличителни обективи. По този начин могат да се предсказват повреди и грешки часове, дни или седмици, преди да се случат. След това те могат да се пресъздадат в безопасна дигитална среда и визуално да се идентифицира подходящо решение.